Przed dwoma tygodniami w artykule „Przedłużenie terminu raportowania może się okazać niedźwiedzią przysługa fiskusa” (tygodnik Podatki i Księgowość z 27 maja 2019 r., DGP nr 101) zwracaliśmy uwagę, że w objaśnieniach dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR) resort finansów wprowadził zapisy łagodzące rygorystyczne regulacje ordynacji podatkowej, określające, kiedy informacje o schematach podatkowych powinny być przekazywane przez promotora (s. 52 objaśnień) i korzystającego (s. 57 objaśnień) do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Eksperci zwracali uwagę, że trudności może sprawić interpretacja użytego w objaśnieniach MDR sformułowania „nieznaczne przekroczenie terminu” i w związku z tym będą one dawać podmiotom zobowiązanych jedynie iluzoryczną ochronę. Dziś prezentujemy wyjaśnienia MF w tej sprawie.
Stanowisko Ministerstwa Finansów z 27 maja 2019 r.
Zacytowane fragmenty z Objaśnień podatkowych z 31 stycznia 2019 r. – Informacje o schematach podatkowych (MDR) [dalej: objaśnienia MDR], odnoszą się do przypadków, w których występuje promotor zobowiązany ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej. Są to więc sytuacje, w których w proces raportowania schematów podatkowych zaangażowany jest profesjonalista. W konsekwencji przypadki opisane w objaśnieniach MDR powinny występować wyjątkowo. Niemniej jednak, jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, dochowanie ustawowych terminów raportowania schematów podatkowych może być obiektywnie niemożliwe. Dokonując wykładni przepisów, należy mieć na uwadze nie tylko ich literalne brzmienie, ale również zasady stojące u podstaw systemu prawa. Jedną z nich jest to, że prawo nie może wymagać od jego adresata rzeczy niemożliwych.
Jeżeli zatem mimo podjęcia przez podmiot zobowiązany do raportowania (w zależności od sytuacji – promotora lub korzystającego) wszelkich starań w celu niezwłocznej realizacji tego obowiązku, jego wypełnienie w ustawowym terminie może okazać się niemożliwe, wówczas nieznaczne przekroczenie po upływie terminu nie powinno prowadzić do negatywnych konsekwencji dla promotora.
Omawiane sytuacje będą wyjątkowe i zapewne istotnie zróżnicowane. W efekcie ich oceny dokonywać należy indywidualnie. Z tej perspektywy posłużenie się przez MF w objaśnieniach MDR pojęciem „nieznacznego” przekroczenia terminu umożliwi zindywidualizowaną ocenę, czy w konkretnej sytuacji dane przekroczenie było obiektywnie uzasadnione.