Obowiązek zapłaty VAT powstaje już w chwili otrzymania zaliczki, a nie dopiero po wykonaniu usługi turystycznej – potwierdził NSA w wyroku dotyczącym spółki Skarpa Travel. Wyrok był tylko formalnością, ponieważ sąd orzekł zgodnie z wyrokiem TSUE, który zapadł 19 grudnia 2018 r. w sprawie tej samej firmy (sygn. C-422/17).
Chodziło o VAT od zaliczek pobieranych od klientów przez biuro podróży płacące VAT od marży. Spór z fiskusem toczył się o to, kiedy biuro powinno rozliczać podatek od zaliczek otrzymywanych od klientów. W grę wchodziły trzy możliwości.
Spółka uważała, że obowiązek podatkowy powstaje dopiero po zakończeniu wycieczki (usługi turystycznej), bo dopiero wtedy znane są wszystkie koszty wyjazdu, niezbędne do ustalenia marży. Tylko przy takim rozwiązaniu biuro nie musiałoby korygować daniny – argumentowała Skarpa Travel.
Inaczej widział to fiskus. Uważał, że biura podróży powinny płacić VAT już z chwilą otrzymania zaliczki i wyliczać go dla szacowanej marży (wartość zaliczki pomniejszona o przewidywane przez biuro koszty).
Procedura VAT marża jest preferencją, ale nie zwalnia z ogólnych zasad ustalania momentu opodatkowania
Trzecie rozwiązanie zaproponował NSA w swoim pytaniu do TSUE. Zgodnie z tą koncepcją biura rozliczałyby VAT już w chwili otrzymania zaliczki, z tym że brałyby pod uwagę tylko rzeczywiście poniesione na ten moment koszty (w praktyce niewielkie, bo touroperatorzy ponoszą je dopiero w trakcie wyjazdu). Taki wariant oznaczałby, że biura podróży musiałyby nadpłacać podatek, a odzyskiwałyby go dopiero po zakończonym wyjeździe.
Ostatecznie unijny trybunał orzekł, że obowiązek podatkowy w VAT powstaje już w chwili otrzymania zaliczki. Podkreślił, że wprawdzie procedura VAT marża jest preferencją, ale jeśli chodzi o moment powstania obowiązku podatkowego, to biura podróży muszą stosować ogólne zasady. A te nakazują rozliczać VAT od zaliczki otrzymanej na poczet konkretnej usługi.
TSUE wyjaśnił, że biura, by szacować własną marżę, powinny od ceny wycieczki odjąć kwotę przewidywanych faktycznych kosztów całkowitych imprezy. Podstawa opodatkowania będzie więc obliczana „poprzez pomnożenie kwoty zaliczki przez procent, jaki stanowi określona w ten sposób przewidywalna marża zysku, w całkowitej cenie podróży”. Z chwilą gdy touroperator będzie znał już ostateczne koszty wycieczki, powinien skorygować deklarację VAT za miesiąc otrzymania zaliczki.

Księga Podatkowa Przedsiębiorcy. Zmiany w 2019 r. >>>>

NSA powtórzył wczoraj za TSUE, że rację w sporze miał fiskus. Sędzia Bożena Dziełak wyjaśniła, że w świetle wyroku trybunału nie można się zgodzić ze stanowiskiem spółki, iż VAT staje się należny dopiero z chwilą zrealizowania usługi (wycieczki/imprezy turystycznej).

orzecznictwo

Wyrok NSA z 4 czerwca 2019 r., sygn. akt I FSK 831/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia