Branża turystyczna może od 1 grudnia 2008 r. odliczać VAT od nabytych usług gastronomicznych i noclegowych. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w głośnej sprawie dotyczącej Grupy Lotos.
Wyrok to zwycięstwo polskich hotelarzy, biur podróży, a także – jak mówią eksperci – podmiotów odsprzedających usługi turystyczne. TSUE jasno bowiem wskazał, że istotne jest to, czy podatnik, który chce odliczać VAT od usług gastronomicznych i noclegowych, sam świadczy usługi turystyki, czy nie. Tylko w tym pierwszym przypadku ma prawo do odzyskania podatku.

Trybunał: Przepisy zostały naruszone