Przedsiębiorca, który w celu dalszej odsprzedaży kupuje motocykle i ich części od Białorusinów i Ukraińców, płaci VAT na ogólnych zasadach – wyjaśnił dyrektor KIS.
Mężczyzna, który o to spytał, chciał rozliczać się według procedury VAT marża, bo pozwoliłoby mu to naliczać podatek tylko od różnicy (pomniejszonej o daninę) między ceną zakupu a ceną sprzedaży. Procedura ta dotyczy m.in. towarów używanych, co w praktyce może oznaczać brak opodatkowania (gdy różnica jest ujemna, VAT nie występuje).
Reklama
Przy obrocie towarami używanymi warunkiem zastosowania procedury VAT marża jest jednak zakup od osób fizycznych lub podatników zwolnionych z daniny.
Mężczyzna sądził, że skoro kupuje motocykle i ich części od osób fizycznych z Białorusi lub Ukrainy, to spełnia wszystkie warunki, by mieć prawo do preferencyjnego rozliczenia.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania. Wyjaśnił, że prawo do procedury VAT marża przysługuje tylko wtedy, gdy towary używane były uprzednio nabyte bez podatku naliczonego. W tej sytuacji natomiast mężczyzna importuje motocykle i ich części spoza terytorium UE. Taka czynność podlega opodatkowaniu, co oznacza, że podatek należny jest jednocześnie podatkiem naliczonym.
Dodatkowo dyrektor KIS powołał się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 marca 2011 r. (sygn. akt C-203/10). TSUE potwierdził w nim, że prawo do procedury VAT marża nie dotyczy sytuacji, gdy podatnik sprowadził towar z importu, rozliczając VAT na zasadach ogólnych.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 czerwca 2019 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.184.2019.1.KS