Cesja umowy zawartej przed 1 stycznia 2019 r., podobnie jak i zmiana harmonogramu spłat, wykluczają stosowanie dotychczasowych zasad odliczania rat leasingowych.
Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszych interpretacjach.
Ograniczenia w odliczaniu od przychodu rat związanych z leasingiem samochodów osobowych weszły w życie z początkiem 2019 r. Obecnie więc leasingobiorcy mogą ująć w kosztach uzyskania przychodu maksymalnie 150 tys. zł.
Zasadniczo nie dotyczy to umów zawartych do 31 grudnia 2018 r., ale wyjątek ten nie zadziała, jeżeli w umowie zostaną wprowadzone zmiany. Wynika to z art. 8 ust. 2 ustawy nowelizującej z 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159). Zgodnie z nim do umów leasingu samochodu osobowego zawartych przed 1 stycznia 2019 r., ale zmienionych lub odnowionych po 31 grudnia 2018 r., stosuje się nowe przepisy.