Resort finansów chce poznać opinie wszystkich zainteresowanych co do kryteriów oceny, kiedy leasing zwrotny należy traktować jako jedną kompleksową usługę finansową, która nie daje prawa do odliczenia VAT, a kiedy jako dwie odrębne transakcje (tj. dostawę towarów przez korzystającego oraz odpowiednio dostawę towarów albo świadczenie usług przez finansującego).
W tym celu resort ogłosił konsultacje podatkowe. Potrwają one do 28 czerwca br. Każdy zainteresowany może przesłać swoje uwagi na adres: konsultacje.leasingzwrotny@mf.gov.pl.
Leasing zwrotny (ang. sale and lease back) jest dla wielu firm sposobem na dodatkowe finansowanie. W uproszczeniu polega na tym, że przedsiębiorca odsprzedaje swój składnik majątku leasingodawcy, a ten zgadza się, aby dotychczasowy właściciel nadal z tego składnika majątku korzystał – na podstawie umowy leasingu.
W Polsce przyjęło się uważać, że są to dwie odrębne i opodatkowane VAT transakcje, tj. dostawa towaru (sprzedaż składnika majątku) i usługa leasingowa (najczęściej leasing operacyjny). Dzięki temu obie transakcje dawałyby prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Sytuacja skomplikowała się wraz z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 27 marca 2019 r. (sygn. akt C-201/18). Sprawa dotyczyła belgijskiej spółki, która zdecydowała się na leasing zwrotny nieruchomości. TSUE uznał, że jest to jedna transakcja o charakterze finansowym, która nie daje prawa do odliczenia VAT.
Eksperci podzielili się w ocenie skutków takiej wykładni. Część z nich uznała, że jest to prawdziwa rewolucja, która wymaga zmiany podejścia również przez polskie Ministerstwo Finansów. Przy okazji powstały obawy o przeszłe już rozliczenia przedsiębiorców (pisaliśmy o tym w artykule „TSUE: leasing zwrotny nie daje prawa do odliczenia”, DGP nr 76/2019).
Inni eksperci wyrażali opinie, że skutki wykładni TSUE nie będą tak drastyczne, bo nie przystają do polskich realiów (patrz „Za wcześnie na panikę po wyroku TSUE”, DGP nr 79/2019).
Jakie więc przyjąć kryteria, żeby uznać, kiedy leasing zwrotny jest jedną kompleksową usługą finansową, a kiedy dwiema odrębnymi transakcjami? MF chce to przedyskutować ze wszystkimi zainteresowanymi, zwłaszcza że docierają do niego głosy przedsiębiorców oceniających stosowanie obecnych reguł jako „skomplikowane i niepewne”.
Resort wyjaśnił, że w trakcie dyskusji będą rozważane szczegółowe elementy dotyczące leasingu zwrotnego, w tym w szczególności:
■ czy w odniesieniu do sprzedawanych składników majątku dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel;
■ czy sprzedawane składniki majątku wykorzystywane są przez podatnika w sposób ciągły do prowadzonej w dotychczasowy sposób działalności;
■ czy transakcja sprzedaży jest odrębną, niezależną od leasingu transakcją opodatkowaną VAT;
■ co jest celem działania przedsiębiorcy, który najpierw sprzedaje towar firmie leasingowej, następnie przystaje na „zwrotną dostawę towarów”.

Księga Podatkowa Przedsiębiorcy. Zmiany w 2019 r. >>>>