Obowiązek wymiany tradycyjnych kas fiskalnych na kasy online nie kończy się na zakupie nowego sprzętu. Tylko do końca miesiąca pracodawcy muszą poinformować zatrudnionych o zasadach prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonów. Jak szacuje ministerstwo, chodzi o ponad 1,2 mln podmiotów.

Chodzi o zmiany, które weszły w życie 1 maja. Rozporządzenie resortu finansów wskazuje nie tylko n same terminy wymiany kas, ale także na obowiązki informacyjne. Z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących wynika bowiem, że podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.

Obowiązek poinformowania dotyczy osób prowadzących ewidencję, bez względu na sposób i formę powierzenia im prowadzenia ewidencji. Ma to na celu uświadomienie tym osobom odpowiedzialności karnej skarbowej za naruszanie obowiązków w zakresie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Reklama

Osoby takie przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji składają podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Zarówno informacja o zasadach ewidencji, jak i oświadczenie o zapoznaniu się z tą informacją są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby zapoznawanej.