Przeniesienie praw z przedwstępnej umowy zawartej z deweloperem to przychód ze zbycia praw majątkowych – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.
Pytanie zadał podatnik, który zawarł dwie notarialne umowy przedwstępne dotyczące zakupu mieszkań. Przeniesienie praw własności ma nastąpić najwcześniej w marcu 2020 r., po oddaniu lokali do użytku. W związku ze zmianą sytuacji rodzinnej mężczyzna postanowił zbyć prawa wynikające z tych umów osobom trzecim.
Miał wątpliwości co do skutków podatkowych takich cesji. Obawiał się, że fiskus potraktuje sprzedaż praw do dwóch mieszkań jako przychód z działalności gospodarczej (dotychczas jej nie prowadził). Sam uważał, że uzyska przychód ze zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.
Dyrektor KIS wyprowadził go z błędu. Potwierdził, że jeśli podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej i przeniesienie praw i obowiązków z umów deweloperskich nie nastąpi w wyniku takiej działalności, to nie będzie musiał rozliczać się jak przedsiębiorca.
Wyjaśnił też, że skoro samo zawarcie umowy warunkowej z deweloperem nie powoduje przeniesienia własności lokali, to nie może być mowy o przychodzie ze sprzedaży nieruchomości.
Stwierdził natomiast, że podatnik osiągnie przychód ze zbycia praw majątkowych. Zalicza się do nich m.in. wierzytelności i przychód z ich zbycia.
– Przelew (cesja) wierzytelności z przedwstępnej umowy zawartej z deweloperem skutkuje więc powstaniem przychodu ze zbycia praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy o PIT – wyjaśnił dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 maja 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-3.4011.96.2019.3.AD