Obrót z wynajmu garaży mieszkańcom należy wliczać do limitu zwolnienia podmiotowego z VAT, nawet gdy czynsz najmu jest bez podatku – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Jego interpretacja oznacza, że wynajmujący może szybciej przekroczyć limit rocznego zwolnienia (200 tys. zł) i zacząć składać deklaracje VAT oraz przesyłać ewidencję w formacie jednolitego pliku kontrolnego.
Pytanie zadała spółdzielnia, która przychody z wynajmu garaży swoim mieszkańcom (ponad 1,1 mln zł rocznie) przeznaczała na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. Uznała, że nie musi rozliczać od nich VAT, bo może skorzystać ze zwolnienia zapisanego w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o tym podatku. Przysługuje ono dla czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli mieszkań niebędących członkami spółdzielni.
Ważne Do wartości limitu zwolnienia podmiotowego nie wlicza się odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, ale od tej reguły są wyjątki wymienione w art. 113 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT
Spółdzielnia uznała, że skoro sprzedaż opodatkowana w trakcie roku nie przekroczy u niej w trakcie roku 200 tys. zł, to przysługuje jej zwolnienie podmiotowe, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. A to oznacza brak obowiązku składania deklaracji VAT i przesyłania ewidencji w formacie JPK.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Przyznał, że zasadniczo zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT do wartości limitu zwolnienia podmiotowego nie wlicza się odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, ale – jak zastrzegł – od tej reguły są wyjątki. Jeden z nich dotyczy transakcji związanych z nieruchomościami, jeżeli nie mają one charakteru czynności pomocniczych.
Dyrektor KIS zwrócił uwagę na to, że spółdzielnia niewątpliwie wykonuje czynności związane z nieruchomościami, bo wykorzystuje posiadane przez siebie grunty w celu zarobkowym. Nie są to też transakcje pomocnicze, ponieważ są stałym i niezbędnym elementem głównej działalności spółdzielni.
Obroty z takich transakcji wlicza się więc do limitu zwolnienia podmiotowego, co sprawia, że mogą one przyczynić się do przekroczenia limitu 200 tys. zł – wyjaśnił szef KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 7 maja 2019 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.33.2019.5.SM/MK