Podatnik nie będzie już musiał przed rozpoczęciem ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej składać oświadczenia o liczbie i miejscu stosowania takich urządzeń. Szybciej też dostanie zwrot pieniędzy za ich zakup.
Wynika to z projektu rozporządzenia, które ma uregulować szczegóły korzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących. Od 1 maja br. będzie ona przysługiwać tylko przy zakupie kas online (co wynika też z nowelizacji ustawy o VAT czekającej już tylko na podpis prezydenta).
Tak jak dotychczas będzie można odzyskać 90 proc. ceny zakupu (bez VAT), nie więcej 700 zł na jedno urządzenie (zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT).
Czynni podatnicy VAT będą mogli odliczyć tę kwotę w składanej deklaracji, a zwolnieni z VAT – wniosek o zwrot ceny zakupu kasy.
Zasady odliczania będą korzystniejsze niż dotychczas. Podatnik będzie mógł rozliczyć całą kwotę na zakup kas już w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym rozpocznie ewidencjonowanie obrotu za ich pomocą. Jeżeli kwota za zakup będzie wyższa od podatku należnego, to nadwyżkę będzie można wykazać do zwrotu. Dziś można ją odzyskiwać tylko stopniowo (w czterech częściach przy rozliczeniach miesięcznych lub w dwóch przy rozliczeniach kwartalnych).
Projekt przewiduje, że – podobnie jak dziś – ulgę trzeba będzie zwrócić np. w razie likwidacji przedsiębiorcy w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencji. Co więcej, prawo do niej straci podatnik, który mimo obowiązku nie zadba, aby dane z kas trafiały do fiskusa (z wyjątkami).
Ulgę stracą też przedsiębiorcy, którzy nie będą poddawać kas przeglądom technicznym.
Zgodnie z uchwaloną już nowelizacją ustawy o VAT ulga na zakup kasy online będzie przysługiwała podatnikom, którzy rozpoczną ewidencjonowanie w ten sposób obrotu (również gdy zrobią to dobrowolnie, nie mając takiego obowiązku), oraz tym, którzy będą zmuszeni wymienić stare urządzenie na nowy typ (według harmonogramu przewidzianego w ustawie).
Uwaga: Kto nie będzie miał obowiązku, a mimo to wymieni starą kasę na nową typu online, nie dostanie ulgi na jej zakup.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących – w konsultacjach