Jeśli podatnik przyjmuje element stanu faktycznego za pewnik, to organ interpretacyjny nie może z tym polemizować, nawet gdyby wiedział, że jest to nieprawdą – orzekł NSA.
Chodziło o gminę, która chciała odliczyć podatek naliczony z faktury wystawionej przez kancelarię prawniczą. Kwestia dotyczyła pomocy prawnej przy odzyskiwaniu VAT od wydatków inwestycyjnych. We wniosku o interpretację gmina podała, że czynności doradcze są związane wyłącznie z wykonywaniem przez nią czynności opodatkowanych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził jednak, że nie jest to prawdą. Wskazał, że część gminnych inwestycji nie dawała pełnego prawa do odliczenia VAT. W wydanej interpretacji wyjaśnił więc, że gmina może odliczyć VAT naliczony wyłącznie w części, w jakiej usługi prawnicze są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Tłumaczył, że zrobił to w trosce o to, by interpretacja dawała podatnikowi rzeczywistą ochronę prawną na wypadek kontroli.
Gmina zaskarżyła wykładnię fiskusa do sądu. Uważała, że dyrektor izby popełnił niedopuszczalny błąd – zmienił stan faktyczny podany we wniosku.
Potwierdziły to następnie sądy obu instancji. WSA w Poznaniu orzekł, że fiskus powinien był uwzględnić zawarte we wniosku o interpretację oświadczenie gminy, że czynności doradcze są związane włącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych i przyznać, że w związku z tym dają one pełne prawo do odliczenia VAT.
Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. W uzasadnieniu sędzia Hieronim Sęk podkreślił, że sprawa jest doskonałym przykładem obnażającym słabość instytucji indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.
– Jeśli podatnik przyjmuje coś we wniosku za pewnik i podaje to jako element stanu faktycznego, to organ nie może tego podważać, nawet gdyby wiedział, że jest to nieprawdą. W efekcie musi więc wydać interpretację, która w przypadku kontroli nie będzie podatnikowi dawała ochrony – wyjaśnił sędzia.
Dodał, że inaczej byłoby, gdyby podatnik spytał o to, czy we wskazanych okolicznościach usługi doradcze rzeczywiście mają związek wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 10 maja 2019 r., sygn. akt I FSK 187/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia