Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podatnik wynajmuje samochód. Czy w 2019 r. w celu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów 75 proc. kosztów używania tego pojazdu nie musi prowadzić ewidencji przebiegu? Czy czynsz najmu może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w 75 proc. czy w całości?
Z początkiem 2019 r. dodany został art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT. Przepis ten wyłącza możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów 25 proc. poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego (innego niż określony w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT) na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.
Warunkiem uznawania samochodów osobowych za wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą jest przy tym, co do zasady, prowadzenie przez podatnika ewidencji przebiegu na potrzeby VAT (zob. art. 23 ust. 5f ustawy o PIT).
Obecnie prowadzenie tej ewidencji nie jest konieczne (także w przypadku samochodów wynajmowanych), jeżeli samochód osobowy nie jest wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą lub jeżeli podatnikowi nie zależy na tym, aby samochód osobowy był za taki uważany. Powoduje to, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. podatnik może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów 75 proc. kosztów używania wynajmowanego samochodu osobowego bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu.
Najprawdopodobniej podatnik może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów cały czynsz najmu przedmiotowego samochodu. Ograniczenie tej możliwości ma bowiem zastosowanie tylko, jeżeli wartość wynajmowanego samochodu przekracza 150 tys. zł (zob. art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT). Z treści pytania nie wynika zaś, aby wartość wynajmowanego przez podatnika samochodu przekraczała tę kwotę.
Podstawa prawna
Art. 23 ust. 1 pkt 46a oraz art. 23 ust. 5f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.).