Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie rozliczają VAT, więc nie muszą prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu, by odliczać 100 proc. wydatków na używanie samochodów osobowych – potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej.
Wątpliwości powstały z początkiem roku. Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z ustawą o CIT można potrącić jedynie 75 proc. wydatków eksploatacyjnych dotyczących auta osobowego. Całość odliczają tylko ci, którzy nie użytkują służbowego samochodu również do celów prywatnych. Co do zasady powinno to być potwierdzone stosowną ewidencją.
Szpital nie prowadzi działalności gospodarczej i chciał się upewnić, że nie dotyczy go ten obowiązek. Wskazał, że do realizacji zdań statutowych korzysta z trzech samochodów osobowych, w tym do przewozu materiałów diagnostycznych i medycznych oraz dokumentów. Natomiast w związku z eksploatacją tych aut ponosi koszty ich użytkowania m.in. paliwa, napraw, zakupu i wymiany opon oraz innych materiałów eksploatacyjnych.
Szpital wyjaśnił też, że nie odlicza VAT naliczonego od tych wydatków (korzysta ze zwolnienia w VAT). Kwotę netto łącznie z VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z samochodami ujmuje w kosztach uzyskania przychodów. Nie prowadzi także ewidencji przebiegu pojazdów zgodnie ze zwolnieniem wynikającym z art. 86a ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy o VAT.
Spytał, więc czy po 31 grudnia 2018 r. nadal może odliczać całość wydatków i nie prowadzić ewidencji.
Potwierdził to dyrektor KIS. Zwrócił uwagę na art. 16 ust. 5g ustawy o CIT. Wynika z niego, że podatnicy, których ustawa o VAT zwalnia z wymogu prowadzenia ewidencji przebiegu, mogą odliczać od przychodu 100 proc. wydatków na używanie samochodu osobowego, jeżeli wykorzystują go do celów działalności statutowej. Dyrektor KIS zastrzegł jednak, że organy mogą skontrolować faktyczny sposób wykorzystywania aut.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 kwietnia 2019 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.24.2019.2.MO