Magazyny i chłodnie wykorzystywane do skupu produktów z działalności leśnej i rybackiej nie są objęte zwolnieniem podatkowym – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Chodzi o zwolnienie dla budynków gospodarczych (i ich części), służących działalności leśnej lub rybackiej (z art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445). Spór toczył się o to, czy obejmuje ono zlokalizowaną w porcie chłodnię składową. Budynek umożliwia bezpośredni wyładunek i przechowywanie ryb z połowów w wodach morskich, dostarczanych do portu na statkach rybackich.
Spółka, która go dzierżawiła, była przekonana, że dysponuje budynkiem gospodarczym, służącym do przechowywania surowców używanych w przetwórstwie rybnym, a więc stanowiącym niezbędny element działalności rybackiej. Jej zdaniem spełniał on warunki objęcia zwolnieniem z podatku od nieruchomości.
Na ulgę nie zgodził się jednak prezydent Gdańska. Stwierdził, po pierwsze, że chłodnia nie jest wykorzystywana w działalności rybackiej, lecz w przemyśle rybnym. Po drugie, uznał, że nie jest to budynek gospodarczy. Przyznał, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie definiuje pojęcia budynku gospodarczego, w związku z tym trzeba odwołać się do załącznika do ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202). Wynika z niego, że budynek gospodarczy i obiekt magazynowy zostały zaliczone do odrębnych kategorii.
– Obiekty magazynowe takie jak: budynki składowe i chłodnie mieszczą się w ramach kategorii XVIII obejmującej budynki przemysłowe. Natomiast budynki gospodarcze wymienione są wraz z innymi małymi obiektami w ramach kategorii III – wskazał organ. Uznał tym samym, że „budynki gospodarcze” to nieruchomości o niewielkich rozmiarach, służące do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu itp. Nie można ich utożsamiać z prowadzeniem działalności magazynowej przez przedsiębiorcę.
Z tym wnioskiem zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Stwierdził, że skoro ustawodawca zaszeregował budynek gospodarczy i obiekt magazynowy (jakim jest chłodnia) w ramach odrębnych pozycji załącznika, to za celowe uznał, by je odróżnić. Tak samo orzekł NSA. Sędzia Jan Grzęda wyjaśnił, że obiekty magazynowe przeznaczone do magazynowania ryb nie mogą korzystać ze zwolnienia. Podkreślił, że oceniając kwestię zwolnienia, należy się kierować tym, co widnieje w ewidencji gruntów i budynków. Dodał, że wielokrotnie podkreślano już to w orzecznictwie NSA.
Wyrok NSA z 24 kwietnia 2019 r., sygn. akt II FSK 1532/17.