Nie straci zwolnienia z PIT, kto wyremontuje dom za pieniądze otrzymane w ramach przedwstępnej umowy sprzedaży innej nieruchomości, pod warunkiem że zostanie ona faktycznie zbyta – wynika z wyroku NSA.
Chodziło o podatniczkę, która sprzedała nieruchomość przed upływem 5 lat od nabycia. Zasadniczo powinna zapłacić podatek od dochodu ze zbycia, postanowiła jednak skorzystać z ulgi, czyli przeznaczyć pieniądze na własny cel mieszkaniowy. Miał być nim remont własnego domu.
W październiku 2015 r. kobieta podpisała przedwstępną umowę sprzedaży innej nieruchomości i przyjęła od nabywcy 80 tys. zł zadatku. Za te pieniądze miesiąc później wyremontowała dom. Podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości miało miejsce w marcu następnego roku.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że w tej sytuacji 80 tys. zł zadatku nie będzie zwolnione z PIT. Stwierdził, że dochód ze sprzedaży nie może być wydatkowany wcześniej, niż dojdzie do zbycia, czyli dnia, w którym zostanie zawarta ostateczna umowa sprzedaży nieruchomości. Fiskus wskazując tu na art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.
Nie zgodził się z tym WSA w Łodzi. Podkreślił, że zwolnienie wprowadzono po to, by podatnicy przeznaczali pieniądze ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, a nie na konsumpcję. Liczy się więc tylko realizacja celu i by nastąpiło to najpóźniej we wskazanym w ustawie terminie – orzekł WSA.
Podatniczka wygrała też przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sędzia Małgorzata Wolf-Kalamala podkreśliła, że sąd kasacyjny zliberalizował stanowisko w tej kwestii. Przywołała wyrok z 20 czerwca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1734/16), w którym NSA orzekł, że część ceny zakupu, przekazana sprzedającemu tytułem zadatku, nie funkcjonuje w próżni, tylko jest związana z ceną sprzedaży i po spełnieniu umowy przyrzeczonej stają się jej częścią.
Sędzia wyjaśniła, że w tej sprawie również zwolnienie powinno się należeć, jeśli nie ma wątpliwości, że sprzedaż nastąpiła, a pieniądze zostały wydane na wskazany cel.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 28 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 1837/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia