Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju opracowała nowe wytyczne, które mają pomóc administracjom podatkowym w identyfikowaniu faktycznych właścicieli kapitału.
Dokument powstał przy współpracy sekretariatu Światowego Forum ds. Przejrzystości i Wymiany Informacji w Celach Podatkowych OECD i Inter-American Development Bank. Można go znaleźć na stronie organizacji (oecd.org).
OECD wskazuje, że w strukturze własnościowej tworzone są całe łańcuchy podmiotów między legalnym biznesem a rzeczywistym beneficjentem. Często niejasne struktury prawne służą unikaniu opodatkowania i dokonywaniu nielegalnych operacji finansowych, a nawet praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.