Sprzedaż lodów, deserów lodowych oraz shake’ów podlega opodatkowaniu 5 proc. stawką podatku od towarów i usług – potwierdził dyrektor KIS.
Pytanie fiskusowi zadał podatnik, który w ofercie ma lody produkowane metodą tradycyjną, z automatu, desery lodowe i koktajle mleczne tzw. shake (lody, mleko, syrop smakowy). Tłumaczył, że lody sprzedaje na wynos, w wafelkach lub w jednorazowych papierowych kubeczkach. Napoje mleczne sprzedawane są także w jednorazowych pojemnikach. Podkreślał, że ani on sam, ani zatrudniony przez niego personel nie wykonuje żadnych czynności kelnerskich. Uważał, że przy sprzedaży lodów może stosować 5 proc. stawkę VAT. Zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że wynika to z art. 41 ust. 2a ustawy i poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.
W pozycji 21 zostały wymienione sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.5 – „Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)”. – W konsekwencji sprzedaż lodów produkowanych metodą tradycyjną, lodów z automatu, deserów lodowych – sklasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu 10.52.10.0 oraz shake’ów sklasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu 10.51.56.0 podlega opodatkowaniu 5-proc. stawką VAT – uznał dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 kwietnia 2019 r., nr 0112-KDIL2-3.4012.157.2019.1. WB