Bieg terminu przedawnienia zostanie przerwany albo zawieszony, jeżeli skarbówka zaskarży umowy np. darowizn, dzięki którym starano się ukryć pieniądze przed państwem

Takie rozwiązanie ma się pojawić w projekcie nowej ordynacji podatkowej. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt, ale zastrzegł, że Ministerstwo Finansów musi jeszcze do niego wprowadzić zmiany. O jedną z nich wnioskował prezes Prokuratorii Generalnej RP.

Zaproponował on rozwiązanie, które zakłada, że bieg terminu przedawnienia będzie zawieszany lub przerywany wskutek wniesienia skargi pauliańskiej.