Będą podwyżki dla funkcjonariuszy Służby Celno–Skarbowej. Jest rozporządzenie ws. wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie mundurowych.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej mogą liczyć na podwyżki w wysokości 655 zł brutto z wyrównaniem od stycznia 2019 roku. To główne założenie projektu rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

„Podwyżka ta ma na celu podwyższenie poziomu uposażeń funkcjonariuszy w celu stworzenia korzystniejszych warunków motywacyjnych stanowiących istotny element dla właściwej realizacji polityki kadrowej w Służbie Celno-Skarbowej, mając na względzie zwiększenie zaangażowania i skuteczności w działania funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Podwyżkę otrzyma każdy zatrudniony i pełniący służbę w KAS. Jak czytamy w uzasadnieniu, wzrost płac obejmuje wszystkie składniki wynagrodzeń i uposażeń, w tym również – skutki wzrostu wypłat o charakterze rocznym, w tym – nagrody rocznej dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Kwota 655 zł podwyżki odpowiada wzrostowi wielokrotności kwoty bazowej o 0,29, co spowoduje jej wzrost z 3,10 do 3,39. W oparciu o taki mnożnik ustala się wynagrodzenie mundurowych.

Mnożnik określony w rozporządzeniu odpowiada przeciętnemu uposażeniu w KAS. W zależności od sprawowanej funkcji, wartość mnożnika wynosi od 1,4 do 6,2 – wynika z rozporządzenia ws. uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy KAS. Kwota bazowa dla pracujących i pełniących służbę w KAS określona w ustawie budżetowej określona została na poziomie 1 701,09 zł. Oznacza to, że średnie wynagrodzenie brutto dziś wynosi 5273 zł, zaś po zastosowaniu większego mnożnika – 5766 zł.

Podstawa prawna: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Proces legislacyjny: Konsultacje publiczne