Fiskus nie pobierze podatku dochodowego od nagród przyznanych przez ministra rolnictwa za przyczynienie się do likwidacji chorób zakaźnych zwierząt. Chodzi o gratyfikacje przyznane w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
Wynika tak z opublikowanego właśnie projektu rozporządzenia.
W ubiegłym roku wypłacono 63 takie nagrody w łącznej wysokości 492 tys. zł. Mogą ją dostać posiadacze zwierząt, którym nie przysługuje odszkodowanie za zabite zwierzęta (m.in. bydło). Nagrody przyznaje wojewódzki lekarz weterynarii, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, na podstawie art. 49 ust. 9 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1967).
492 tys. zł tyle wynosiły w sumie 63 nagrody wypłacone w 2018 r.
O ile jednak odszkodowania są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, o tyle nagrody są opodatkowane według skali podatkowej (jako przychód z innych źródeł, wykazywany w rocznej informacji PIT-11).
Ministerstwo Finansów uznało, że charakter nagrody uzasadnia niepobieranie od niej podatku dochodowego i stąd projekt zaniechania poboru PIT (za lata 2018 i 2019). W uzasadnieniu resort wyjaśnił, że zarówno odszkodowanie, jak i nagroda są związane z działaniami mającymi na celu zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Dlatego skutki podatkowe obu tych dochodów powinny być takie same.
Rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
MF chce, aby stało się to jak najszybciej, bo chodzi m.in. o nagrody za 2018 r., a podatek dochodowy za miniony rok trzeba rozliczyć najpóźniej do 30 kwietnia br.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru PIT od dochodów (przychodów) z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt – w konsultacjach