Ministerstwo Finansów udostępni od 1 września jeden wykaz podatników VAT, w którym pojawią się też informacje o ich rachunkach bankowych. Uchwaloną w piątek nowelizację ustawy o VAT rozpatrzy teraz Senat.
Zakłada ona wprowadzenie nowego rejestru podatników (biała lista), który zastąpi dotychczasowe wykazy zawierające dane podatników czynnych, wykreślonych z rejestru i przywróconych do niego.

Konsekwencje wpłaty

Nowelizacja przewiduje, że przedsiębiorca, który zapłaci ponad 15 tys. zł na rachunek kontrahenta niewidniejący w nowym wykazie, nie zaliczy wydatku do kosztów uzyskania przychodu, a oprócz tego solidarnie odpowie ze sprzedawcą za VAT. Konsekwencje te będą obowiązywały dopiero od 1 stycznia 2020 r., mimo że biała lista powstanie już w tym roku (od 1 września). Sankcje nie będą obejmowały płatności w formie kompensaty, potrącenia, zapłaty kartą kredytową lub płatniczą.
Wiceminister finansów Filip Świtała wielokrotnie podkreślał, że od konsekwencji zapłaty na niezarejestrowany rachunek kontrahenta będzie można łatwo się uwolnić. Wystarczy, że przedsiębiorca zgłosi fiskusowi konto, na które przelał zobowiązanie. Będzie miał na to trzy dni od zlecenia przelewu. Dzięki temu zachowa prawo do uwzględnienia wydatku w kosztach i nie poniesie solidarnej odpowiedzialności za VAT.
Inną możliwością uwolnienia się od konsekwencji będzie przelew zrealizowany w formie podzielonej płatności (split payment). Wtedy nie trzeba będzie nawet informować fiskusa o rachunku kontrahenta.

Będzie API

Filip Świtała poinformował, że zostaną wprowadzone mechanizmy, które umożliwią masową i automatyczną weryfikację rachunków za pomocą systemów informatycznych. Funkcja ta nazywa się API i ruszy 1 września. Dzięki niej producenci oprogramowania będą mogli zaciągać dane z ministerialnego wykazu do systemu księgowego. Programy księgowe będą więc mogły automatycznie weryfikować konta i generować ostrzeżenia dla podatników, że podany na fakturze rachunek nie widnieje w ministerialnej bazie.
Wiceminister podkreślił, że nowe rozwiązanie znacząco wzmocni bezpieczeństwo obrotu, ponieważ podatnik będzie miał pełną informację o swoim kontrahencie – również o tym, czy jest on zarejestrowany, czy kiedyś się wyrejestrowywał (bądź został wyrejestrowany) i dlaczego oraz jaki ma rachunek.
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3301) – skierowana do rozpatrzenia przez Senat.