Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta. Ustawa dostosowuje polskie przepisy do regulacji unijnych.

Zmiany przepisów wynikają z konieczności dostosowania polskich regulacji do dyrektyw unijnych. Niewprowadzenie ich mogłoby skutkować wszczęciem przez KE postepowania przeciwko Polsce. Jednocześnie "zmiany w zakresie wymiany informacji podatkowych mają na celu wyeliminowanie wątpliwości wobec pierwotnie przyjętych rozwiązań legislacyjnych.

Nowela przewiduje m.in. rozszerzenie uprawnień, z których korzystać mogą upoważnieni przedstawiciele właściwego organu państwa członkowskiego (czyli np. KAS) w postepowaniu w sprawie udzielenia informacji podatkowych (w innym kraju). Ma to przyczynić się do zwiększenia operacyjnej efektywności postępowań w sprawie udzielenia informacji podatkowych.

Reklama

Nowe regulacje mają też pozwolić m.in. na skuteczniejsze objęcie mechanizmem wymiany informacji kraje, które uchodzą za "raje podatkowe". Wprowadzono przepisy wymagające składania oświadczeń o rezydencji podatkowej pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Ustawa zakłada też ponowną identyfikację posiadacza rachunku, jeśli stwierdzono, że osoba ta ma rezydencję podatkową w jakimś innym kraju.

Jednocześnie nowela zakłada rezygnację z niektórych niepotrzebnych przepisów, np. z obowiązku podawania przez banki informacji o rachunkach bankowych firm. Nie jest już to potrzebne w sytuacji, gdy działa STIR (system wymiany informacji między sektorem bankowym a administracją skarbową - PAP).