Ani unijna dyrektywa, ani zasada neutralności nie stoją na przeszkodzie, aby podatek od wartości dodanej był zawarty w opłatach egzekucyjnych – orzekł wczoraj unijny trybunał.
Wyrok (sygn. akt C-214/18) to odpowiedź na pytanie prejudycjalne Sądu Rejonowego w Sopocie z 2018 r. Rozstrzygnięcie TSUE dotyczy stanu prawnego obowiązującego do końca 2018 r., bo od 2019 r. z przepisów wprost wynika, że opłata egzekucyjna stanowi niepodatkową należność budżetową o charakterze publicznoprawnym i nie podlega VAT (zgodnie z nową ustawą o komornikach sądowych, Dz.U. z 2018 r. poz. 771).

Przed 2019 r.