Mediator w sporach zbiorowych pracy, który odbywa podróże prywatnym samochodem i otrzymuje z tego tytułu zwrot kosztów przejazdów oraz opłat za autostradę, nie płaci od niego PIT – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał emeryt, wpisany na listę mediatorów ministra pracy. Prowadził on mediacje w sporach zbiorowych toczących się w dwóch spółkach. Na podstawie zawartych umów zlecenia mediacji, otrzymywał, oprócz wynagrodzenia, także zwrot kosztów podróży swoim prywatnym samochodem oraz opłaty autostradowej.
Obaj zleceniodawcy potrącili mu od wypłacanego zwrotu kosztów podatek dochodowy. Mediator się z tym nie zgodził. Twierdził, że ma prawo do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o PIT. Przepis ten dotyczy należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem.
Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że otrzymany przez mediatora zwrot kosztów podróży jest zwolniony z PIT do wysokości wynikającej z kilometrówki, czyli przemnożenia liczby przejechanych kilometrów przez obowiązującą stawkę. Oblicza się ją na podstawie rozporządzeń: ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) oraz ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).
Jeżeli zwracane koszty były wyższe od limitów określonych w tych rozporządzeniach, to nadwyżka podlega opodatkowaniu – zastrzegł dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 25 marca 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-2.4011.32.2019.1.HD