Jeżeli podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT, to nie musi jej mieć również dla celów podatku dochodowego. Słowem, mimo braku kilometrówki, może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów 100 proc. wydatków eksploatacyjnych z tytułu używania tego pojazdu.
Potwierdza to dyrektor KIS w najnowszych interpretacjach. Za każdym razem dotyczą one przedsiębiorcy, który nie jest podatnikiem czynnym VAT i w związku z tym nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów tego podatku.
Problem pojawił się wraz z wejściem w życie od 2019 r. zmienionych przepisów o zaliczaniu wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT, nie można odliczać od przychodu 25 proc. poniesionych wydatków, jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.
Reklama
Ustawodawca przyjął zarazem domniemanie, że jeżeli podatnik nie prowadzi ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o VAT, to uznaje się, że samochód jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika. Domniemanie to wynika z art. 23 ust. 5f ustawy o PIT.
A co w sytuacji, gdy podatnik nie ma obowiązku prowadzenia takiej ewidencji dla celów VAT? Wówczas ust. 5f nie stosuje się – odpowiada dyrektor KIS, wskazując na art. 23 ust. 5g ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem nie stosuje się art. 23 ust. 5f, jeżeli podatnik na podstawie ustawy o VAT nie jest obowiązany do prowadzenia takiej ewidencji.

Reklama
Zajrzyjmy zatem do ustawy o VAT. Zgodnie z art. 86a ust. 5 pkt 2 lit. b podatnik nie musi prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu, gdy nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przyczyną tego może być zwolnienie z VAT.
Wszystko to prowadzi do wniosku, że przedsiębiorca, mimo że nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu, może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu 100 proc. wydatków związanych z eksploatacją i użytkowaniem samochodu osobowego. Warunkiem jest – jak podkreśla dyrektor KIS w wydawanych interpretacjach – by samochód był faktycznie wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej.
Interpretacje indywidualne dyrektora KIS: z 5 lipca 2019 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011. 295.2019.2.MT), z 10 czerwca 2019 r. (sygn. 0112-KDIL3-3.4011. 138.2019.2.AA) i z 24 maja 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011. 264.2019.1.PR)