Zwrot zwaloryzowanej kwoty partycypacji osobie, która odziedziczyła prawo do tych należności, jest objęty podatkiem od spadków i darowizn, a nie dochodowym – stwierdził dyrektor KIS.
Pytanie zadało Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które wyjaśniło, że chcąc zamieszkać w bloku należącym do TBS, należy wpłacić partycypację. W momencie rezygnacji z wynajmowania mieszkania podlega ona zwrotowi w zwaloryzowanej wysokości.
W tej sprawie TBS wypłaciło partycypację nie na rzecz najemcy lokalu, lecz jego spadkobiercy. Wypłacona kwota była zwaloryzowana. Wątpliwości dotyczyły tego, czy opodatkowana podatkiem dochodowym powinna być cała zwracana kwota, czy wyłącznie waloryzacja.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedział, że podatku dochodowego w ogóle tu nie będzie. Wypłata będzie objęta podatkiem od spadków i darowizn – stwierdził.
Wyjaśnił, że skoro kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego – w tym jej zwaloryzowana wartość – wypłacona została przez TBS osobie będącej spadkobiercą, to podlega ona przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Dyrektor KIS uznał więc, że w tym wypadku ma zastosowanie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, zgodnie z którym przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.
Dla TBS oznacza to, że nie wykazuje ono wartości tego świadczenia w informacji podatkowej, o której mowa w art. 42a ust. 1 ustawy o PIT.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 marca 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.24.2019.1.MM