Skarbówka zbiera od firm kolejne informacje. Od 1 stycznia firmy muszą przekazywać Krajowej Administracji Skarbowej tzw. schematy podatkowe. Nowy wymóg ma ukrócić proceder wyłudzania podatków i pomóc w walce z tzw. agresywną optymalizacją.

Raportowanie schematów podatkowych, zgodnie z założeniem ustawodawcy, dotyczy 3 kategorii podmiotów. Mianem promotora określono doradców podatkowych, radców prawnych czy adwokatów. Innymi słowy, jest to każda osoba, która opracowuje i udostępnia schemat podatkowy. W tym procesie udział biorą także podmioty wspomagające tj. biegły rewident lub księgowy prowadzący księgi rachunkowe. Obowiązek raportowania danych dotyczy też korzystających ze schematów podatkowych. Chodzi więc o podmiot, któremu udostępniane są schematy podatkowe.

Czym jest schemat podatkowy?

Odpowiedź na to pytanie bywa kłopotliwa, ze względu na szeroka definicję ustawową. W art. 86a § 1 pkt 9 Ordynacji podatkowej ustawodawca wyjaśnił co należy rozumieć pod pojęciem „schemat podatkowy”, jest to uzgodnienie, które:

• spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą,
• posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub
• posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Nie można zatem mówić wyłącznie o korzyści majątkowej definiując schemat podatkowy, choć ta może z niego wynikać. Jest to także szersze pojęcie od optymalizacji czy obejścia prawa podatkowego. W objaśnieniach Ministerstwa Finansów wskazano, że uzgodnienie, które posiada ogólną cechę rozpoznawczą (a nie posiada szczególnej lub innej szczególnej cechy rozpoznawczej) musi również spełniać kryterium głównej korzyści , aby mogło zostać uznane za schemat podatkowy. Uzgodnienie w stosunku do którego została zidentyfikowana szczególna cecha rozpoznawcza lub inna szczególna cech a rozpoznawcza nie musi spełniać kryterium głównej korzyści, aby stanowić schemat podatkowy .

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, schemat podatkowy może być pewnym rozwiązaniem intelektualnym, wypracowanym w oparciu o znajomość przepisów prawa podatkowego i praktykę jego stosowania.

Informacja o schemacie podatkowym zawiera m.in. dane identyfikujące przekazującego informację oraz korzystającego, któremu udostępniony został schemat podatkowy, w tym informacje dotyczące firmy lub imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia czy identyfikator podatkowy NIP. Niezbędne będzie też streszczenie opisu uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy i opis działalności gospodarczej do której ma zastosowanie schemat podatkowy.