Sprawozdanie finansowe za 2018 rok należy złożyć do 31 marca 2019. Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub bezpłatnie podpisem potwierdzonym profilem zaufanym – czyli za pomocą tzw. "podpisywarki".

Dzięki "podpisywarce" podpisać można dowolny dokument – np. kierowany do urzędu – Profilem Zaufanym, a później wysłać go choćby mailem. Profil Zaufany to darmowe narzędzie, które służy do załatwiania spraw urzędowych. Teraz zyskał jeszcze jedną funkcję – dzięki niemu można podpisać elektronicznie dowolny dokument. Jest to szczególnie ważne dla organizacji takich jak np. stowarzyszenia, czy inne organizacje pozarządowe, które do końca marca, drogą elektroniczną powinny złożyć sprawozdania finansowe.

"Dokumenty te powinni podpisać wszyscy członkowie zarządu i główny księgowy. Aby to zrobić, jeszcze niedawno, wszyscy musieli mieć płatne podpisy kwalifikowane. Dla wielu z tych organizacji to ogromne koszty" – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. "Teraz nie ma już takiej potrzeby. Do złożenia podpisu elektronicznego wystarczy darmowy Profil Zaufany. Dzięki +podpisywarce+ jeden dokument może podpisać dowolna liczba osób" – dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji.