Fiskus nie może żądać natychmiastowej zapłaty podatku od niezrealizowanych zysków. To narusza unijne prawo i przeczy swobodzie przepływu kapitału.
Tak orzekł wczoraj Trybunał Sprawiedliwości UE. Wprawdzie wyrok dotyczył niemieckiego przedsiębiorcy, który przeniósł się do Szwajcarii, ale zdaniem ekspertów, wnioski z tego orzeczenia są bardzo istotne dla Polski.
Niewykluczone, że nasz resort finansów będzie musiał w związku z tym zaproponować zmianę przepisów. Na razie ministerstwo, zapytane przez DGP o komentarz, poinformowało, że dopiero analizuje skutki orzeczenia TSUE i że na wszelkie wiążące wnioski jest zbyt wcześnie.