Ministerstwo Finansów odstępuje od powiązania stawki VAT na książki i czasopisma z oznaczeniami ISBN, ISSN, ale nie będzie specjalnej komisji badającej, czy dane wydawnictwo spełnia definicję książki – wyjaśnił wiceminister Filip Świtała w odpowiedzi na interpelację.
Zaprzeczył, jakoby niższa 5-proc. stawka VAT miała być wyłącznie na produkty zaakceptowane przez urzędników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wskazał, że w nowej, projektowanej matrycy stawek VAT chodzi o uproszczenie systemu przez stosowanie zasadniczo takiej samej stawki podatku dla całych działów Nomenklatury Scalonej, według której mają być identyfikowane towary do celów VAT.
Reklama
W odniesieniu do szeroko pojętych wydawnictw projektowane przepisy przewidują, że:
  • książki wszelkiego rodzaju (drukowane, na dyskach, taśmach i innych nośnikach, jak również e-booki) zostaną objęte jedną 5-proc. stawką, przy jednoczesnej likwidacji wymogu oznaczenia publikacji symbolem ISBN (dotychczasowy warunek stosowania stawki preferencyjnej); efektem będzie obniżenie z 23 proc. do 5 proc. stawki VAT na książki nieoznaczone symbolami ISBN oraz na e-booki;
  • gazety i czasopisma wszelkiego rodzaju (drukowane, na dyskach, taśmach i innych nośnikach, jak również e-prasa) zostaną objęte jedną 8-proc. stawką, przy jednoczesnej likwidacji wymogu oznaczenia publikacji symbolem ISSN (dotychczasowy warunek stosowania stawki preferencyjnej); efektem będzie obniżenie z 23 proc. do 8 proc. stawki dla wydawnictw nieoznaczonych symbolami ISSN oraz na e-prasę, jak również podwyższenie z 5 proc. do 8 proc. stawki na czasopisma specjalistyczne.

Reklama
– Projekt nie zawiera rozwiązań w zakresie opodatkowania podstawową stawką wydawnictw, które nie są oznaczone stosownym symbolem (ISBN, ISSN), ani powołania specjalnej komisji badającej spełnianie przez wydawnictwa kryteriów wynikających z definicji wprowadzanych do ustawy o VAT – podkreślił Filip Świtała. Przyznał, że w trakcie uzgodnień i konsultacji publicznych projektu do MF wpłynęły uwagi dotyczące nowych zasad opodatkowania książek. – Obecnie trwa ich analiza, jednak na tym etapie prac nie są planowane zmiany projektu w zakresie przywrócenia stosowania symboli ISBN i ISSN – podsumował wiceminister.
Wydawcy książek oraz prasy zasadniczo chwalą resort finansów za projektowane zmiany. Zgłosili jednak obawy co do szczegółów. Zwracają uwagę m.in. na skutki braku definicji tego, czym jest książka.
Obawiają się, że wraz z odejściem od stosowania symboli ISBN i ISSN, na rynku może powstać dezorientacja, a urzędnicy fiskusa będą mogli podważać prawo do 5-proc. stawki VAT.
– Obecne symbole są o tyle lepsze, że ISBN pozwala jednoznacznie zidentyfikować wydawcę książki „będącego podatnikiem” – zasugerował w liście do ministerstwa finansów prezes Włodzimierz Albin z Polskiej Izby Książki.
Z kolei Izba Wydawców Prasy obawia się skutków planowanego ujednolicenia stawki VAT na czasopisma na poziomie 8 proc. Gdy taka zmiana wejdzie w życie, to wydawcy gazet specjalistycznych i lokalnych, którzy obecnie rozliczają 5-proc. VAT, stracą takie prawo i będą musieli podnieść ceny. To przełoży się na redukcję etatów dziennikarskich i zagrozi samemu funkcjonowaniu tych tytułów – przestrzega IWP i sugeruje ujednolicenie stawki VAT na poziomie 5 proc.
Odpowiedź z 29 stycznia 2019 r. wiceministra finansów Filipa Świtały na interpelację poselską nr 28625