Woda dostarczana za pomocą sieci wodociągowych będzie nadal objęta stawką 8 proc. – potwierdziło Ministerstwo Finansów.
Dementuje w ten sposób medialne doniesienia o planach podwyższenia stawki do 23 proc. Podobne obawy podzielało wielu ekspertów podatkowych, którzy jako źródło problemu wskazywali aktualną treść projektu nowelizacji przewidującego wprowadzenie tzw. nowej matrycy stawek (projekt zmian w ustawie o VAT i w ordynacji podatkowej).
Nowa matryca ma uprościć obecne reguły i zapobiec dzisiejszym absurdom z opodatkowaniem sprzedaży podobnych towarów (np. ciastek, pieczywa) różnymi stawkami VAT.

Droższa woda z kranu…

Uproszczenie wywołało jednak nowe wątpliwości, w tym co do opodatkowania wody „w postaci naturalnej”. Obecnie jest ona objęta stawką 8 proc. na podstawie poz. 70 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Podobnej pozycji nie znajdziemy w nowej matrycy stawek.
– Część prawników doszła więc do wniosku, że nie tylko woda butelkowana, ale i kranowa będą objęte stawką 23 proc. – wyjaśnia w rozmowie z DGP Dominik Gajewski, radca prawny i ekspert Konfederacji Lewiatan.
Podobne wątpliwości oficjalnie zgłosiło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w trakcie uzgodnień międzyresortowych.
Skutek podwyżki łatwo sobie wyobrazić – odczułyby go wszystkie gospodarstwa domowe przy pierwszym rachunku za kranówkę.
Co więcej, w rozsyłanej pod koniec ubiegłego tygodnia informacji prasowej Konfederacja Lewiatan zaalarmowała, że podwyżka VAT na kranówkę może być preludium do zmian w ustalaniu taryf za wodę. Padały stwierdzenia, że opłaty mogą być w przyszłości rozbijane na opłaty za dystrybucję i za samą wodę.

…czy burza w szklance wody?

Wątpliwości w tym zakresie nie podzielała natomiast Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Marcin Błędzki, specjalista z działu ekonomicznego tej organizacji, zwraca uwagę, że zgodnie z nową matrycą stawką 8 proc. VAT nadal byłyby objęte „usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pomocą sieci wodociągowych”.
Ekspert dodaje, że choć IGWP od początku nie zgadzała się z tezą o podwyżce stawki, to dla rozwiania wątpliwości zaproponowała Ministerstwu Finansów doprecyzowanie przepisów.
– Zasugerowaliśmy, żeby preferencją były objęte „Usługi związane z ujmowaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych” – informuje Marcin Błędzki. Wyjaśnia, że odpowiadałoby to zakresowi działalności firm wodociągowych i kanalizacyjnych, zdefiniowanemu w art. 2 pkt 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.)

Wątpliwości rozwiane

Z odpowiedzi MF na pytania DGP jasno wynika, że nie będzie podwyżki stawki VAT na wodę ani rozbicia taryf na dwie. Resort finansów poinformował, że w nowej wersji projektu, którą zajmie się Stały Komitet Rady Ministrów, „woda dostarczana za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami i innymi środkami transportu” będzie wprost wskazana jako objęta preferencyjną stawką VAT.
MF zgodziło się na to na konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się 31 stycznia br.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej – w konsultacjach publicznych