Sprzedaż przez miasto na prawach powiatu nieruchomości otrzymanych w spadku jest działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT – wynika z wyroku NSA.

Sprawa dotyczyła miasta na prawach powiatu, które jest też czynnym podatnikiem VAT. Zdarza się, że staje się ono właścicielem nieruchomości. Nie kupuje ich jednak a dostaje w spadku (chodzi o przypadki gdy nie ma spadkobierców zmarłego) lub w drodze tzw. komunalizacji mienia państwowego. W obu przypadkach miasto nabywca nieruchomości z mocy prawa i nieodpłatnie. Następnie samorząd je sprzedaje, zbywa na podstawie decyzji o wywłaszczeniu lub wnosi aportem do spółki prawa handlowego.

Spór sprowadzał się do tego czy takie zbycie jest opodatkowane VAT. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach oraz WSA w Gliwicach uważały, że w takich przypadkach gmina nie działa jako podatnik VAT, a jedynie zarządza swoim majątkiem, podobnie jak osoba fizyczna rozporządza swoim mieniem prywatnym.