Kary za przestępstwa karnoskarbowe wzrosną i staną się nieuchronne. Zmienią się zasady przedawnienia czynów zabronionych. Przede wszystkim zaś ograniczone zostanie prawo do składania czynnego żalu oraz poddania się dobrowolnej odpowiedzialności

To najważniejsze zmiany, które wejdą w życie wraz z zaproponowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacją ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958 ze zm.; dalej: k.k.s). Kodeks w obecnej postaci zwyczajnie się już nie sprawdza – uznał resort (patrz: odpowiedzi na pytania DGP). Ostatnia większa nowelizacja miała bowiem miejsce przed dekadą, gdy świadomość tego, czym są przestępstwa skarbowe, była w Polsce jeszcze bardzo niska. Obecnie, gdy rząd walczy z mafiami podatkowymi, sytuacja jest już inna, a prawo do niej nie przystaje.

Łyżka dziegciu w beczce miodu