Przedsiębiorca zajmujący się rozbiórką nieruchomości musi rozliczyć VAT od odpadów, które odkupuje od klienta – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
Wyrok zapadł wprawdzie w sprawie fińskiej spółki, ale może mieć znaczenie także dla firm z Polski.
Chodziło o firmę zajmującą się m.in. rozbiórką budynków oraz recyklingiem i przetwarzaniem powstałych przy tym odpadów. Część z nich stanowił złom, który spółka kupowała od swoich klientów, a następnie odsprzedawała innym przedsiębiorcom. Starała się z góry oszacować ilość odpadów i prawdopodobną cenę ich sprzedaży, aby uwzględnić to przy wycenie własnej usługi.
Fiskus uznał, że w takiej sytuacji spółka świadczy klientom usługę rozbiórki , ale zarazem kupuje od nich złom metalowy. Powinna więc rozliczyć VAT od usługi na rzecz klienta, jak również – w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia – od złomu metalowego, który kupuje.
Spółka się z tym nie zgodziła, ale sąd I instancji był tego samego zdania co fiskus. Więcej wątpliwości nabrał sąd II instancji, dlatego skierował pytanie do unijnego trybunału.
TSUE przyznał rację fińskim organom podatkowym. Wyjaśnił, że w sprawie dochodzi do wymiany transakcji między dostawcą a klientem w ramach tej samej umowy (częściowego barteru). Spółka bowiem, przy ustalaniu ceny za swoją usługę, uwzględnia wartość złomu. Istnieje więc bezpośredni związek między świadczeniem prac rozbiórkowych a dostawą złomu.
Spółka powinna więc jako nabywca złomu rozliczyć od niego VAT. Podstawę opodatkowania usług rozbiórkowych stanowi cena faktycznie zapłacona przez klienta oraz wartość złomu podlegającego odzyskaniu, odzwierciedlona w kwocie obniżenia ceny za usługę – wyjaśnił TSUE. Dodał, że analogicznie należy ustalić podstawę opodatkowania dostawy złomu. ©℗

orzecznictwo

Wyrok TSUE z 10 stycznia 2019 r., sygn. akt C-410/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia