W 2019 r. będzie można złożyć zeznanie CIT-8 wyłącznie w formie elektronicznej. Co innego CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów.
Zamieszanie wprowadziła nowelizacja z 4 października 2018 r. ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2126). Dotyczy ona przede wszystkim nowej usługi Twój e-PIT, która będzie polegać na wypełnianiu podatnikom przez skarbówkę zeznań rocznych (na razie PIT-37 i PIT-38, a za rok także: PIT-36 i PIT-36L i PIT-28).
Warunkiem powodzenia tej akcji jest otrzymanie przez fiskusa – i to już za 2018 r. – niektórych informacji wyłącznie elektronicznie. Chodzi o: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT-11A i PIT-40A (dwa ostatnie dotyczą ZUS jako płatnika).
Które formularze tylko elektronicznie, a które jeszcze na papieża / DGP
O zmianach w sposobie i terminie wysyłania tych formularzy pisaliśmy wielokrotnie. Uspokajaliśmy także, że płatnicy, którzy przesłali je do końca 2018 r., mogli to zrobić jeszcze na papierze. Obowiązek elektronicznej wysyłki wszedł w życie dopiero z Nowym Rokiem („Formularze przekazane w grudniu jeszcze na starych zasadach”, DGP nr 250/2018).

Zmiany także w CIT…

Co ma to wspólnego z formularzami CIT? Bardzo wiele, mimo że nowelizacja z 4 października 2018 r. nie dotyczyła bezpośrednio osób prawnych.
Artykuł 27a ustawy o CIT mówi bowiem, że zeznanie roczne CIT-8 oraz informacja IFT-2/IFT-2R mogą być składane na papierze, pod warunkiem że podmioty obowiązane do ich sporządzenia są zwolnione na podstawie art. 45ba ust. 2 ustawy o PIT z obowiązku składania ich elektronicznie.
Problem polega na tym, że art. 45ba ustawy o PIT właśnie się zmienił. Do końca 2018 r. pozwalał on wysyłać fiskusowi deklaracje i informacje podatkowe na papierze, jeżeli płatnik (np. zakład pracy, zleceniodawca) sporządzał je za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników.
Od 1 stycznia 2019 r. nie ma już takiego wyjątku. Artykuł 45ba brzmi teraz bardzo krótko (nie zawiera w ogóle ustępów) i nakazuje przesyłać wymienione w nim informacje i deklaracje wyłącznie elektronicznie.
Z tego wynika, że wyjątek, o którym mowa w art. 27a ustawy o CIT, również już nie obowiązuje, mimo że ciągle jeszcze jest w nim przewidziany (ten akurat przepis – mimo licznych ubiegłorocznych nowelizacji ustawy o CIT – nie został w ogóle zmieniony).
A to oznacza, że CIT-8 i IFT-2R mogą być złożone wyłącznie elektronicznie i to już w odniesieniu za 2018 r. Skąd taki wniosek? Z art. 8 ust. 2 wspomnianej nowelizacji z 4 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2126). Przepis ten mówi, że zmieniony art. 45ba ustawy o PIT stosuje się już do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.
Wnioski te potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na nasze pytania (patrz ramka).

…ale nie wszędzie

Do ustalenia pozostało jeszcze, co z formularzami: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z. Czy je również należy składać w 2019 r. wyłącznie elektronicznie? Wątpliwość ta powstała z tego powodu, że nie dotyczy ich wspomniany art. 27a ustawy o CIT. Odnosi się on tylko do zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1 (czyli CIT-8) oraz informacji, o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 3b–3d (czyli IFT-2/IFT-2R).
Podstawa prawną wypełnienia formularzy: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z są całkiem inne przepisy. Nie odwołują się one do art. 45ba ustawy o PIT. Czy zatem nadal będzie je można składać na papierze? Tak – odpowiedziało Ministerstwo Finansów na nasze pytanie (patrz. ramka).
CIT-8 i IFT-2R mogą być złożone wyłącznie elektronicznie i to już za 2018 r.

Odpowiedź MF na pytania DGP

W związku ze zmianą art. 45ba ustawy o PIT, podatnicy podatku CIT obowiązani będą do składania formularzy CIT w wersji elektronicznej. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z 4 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2126), do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2018 r. stosuje się art. 45ba ustawy PIT w nowym brzmieniu (a więc składanie formularzy PIT w wersji elektronicznej). Z uwagi na to, że brak będzie możliwości przekazywania na gruncie ustawy PIT formularzy w wersji papierowej, na gruncie ustawy CIT formularze CIT również powinny być składane w wersji elektronicznej. Brak będzie bowiem wyjątku, o którym mowa w art. 27a ustawy CIT. Odnosząc się do możliwości składania w 2019 r. formularzy CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z przepisy ustawy CIT nie wskazują obowiązków składania ww. formularzy wyłącznie w formie elektronicznej. To oznacza, że w 2019 r. wskazane formularze będą mogły być składane zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.