Podatek dochodowy za 2018 r. trzeba będzie rozliczać na zmienionych wzorach formularzy. Niektóre są całkowitą nowością – wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów, opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
Opracowanie nowych wzorów formularzy było konieczne z powodu istotnych zmian w przepisach, które weszły w życie od 2018 r. wskutek nowelizacji ustawy CIT (Dz.U. z 2017 r., poz. 2175) oraz nowelizacji niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2201).
Przykładem tych zmian jest wyodrębnienie w CIT przychodów z zysków kapitałowych oraz wprowadzenie minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych (odliczanego od CIT).
Podatnicy rozliczający minimalną daninę złożą formularz CIT/MIT, w którym podadzą m.in. nazwę środka trwałego, jego wartość początkową i wysokość przychodów uzyskiwanych w poszczególnych miesiącach.
Nowe będą też formularze CIT-8S i CIT-8SP, które będą składać podatnicy prowadzący działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, na podstawie zezwolenia. To skutek nałożenia przez Komisję Europejską na organy przyznające pomoc publiczną obowiązku monitorowania, w jaki sposób jest ona wykorzystywana.
Są też nowości dla podatkowych grup kapitałowych. CIT-8AB zastąpi dzisiejsze CIT-8A i CIT-8B, czyli zeznania o wysokości dochodu lub straty w PGK. Oba dokumenty różniły się dotychczas tylko datą utworzenia grupy kapitałowej. Ministerstwo Finansów uznało, że racjonalniej będzie połączyć je w jeden formularz.
Natomiast w CIT-PGK deklarowany będzie dochód poszczególnych spółek tworzących grupę kapitałową. MF uzasadnia to potrzebą transparentności podatkowej.
Niezależnie od pojawienia się całkiem nowych formularzy zmienią się też wzory wielu dotychczasowych, w tym m.in. CIT-8.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych w zakresie CIT – w konsultacjach publicznych