Ministerstwo Finansów udostępni na swojej stronie internetowej oprogramowanie, za pomocą którego podatnicy i ich doradcy będą musieli przesyłać informacje o schematach podatkowych.
Resort opublikował już projekt rozporządzenia w tej sprawie. Jest to związane z nowym obowiązkiem nałożonym od 1 stycznia 2019 r. na: promotorów schematów podatkowych (m.in. doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, pracowników banku), korzystających (podatników) i wspomagających (m.in. biegłych rewidentów, notariuszy, księgowych).
Promotorzy będą składać informację o schemacie podatkowym na formularzu MDR-1, a jeśli zasłonią się tajemnicą zawodową, będą musieli przesłać szefowi KAS zawiadomienie na formularzu MDR-2. Wskażą w nim, kiedy poinformowali swojego klienta (podatnika), że to on musi złożyć informację o schemacie podatkowym. Podatnik, na którego spadnie taki obowiązek, będzie musiał przesłać szefowi KAS formularz MDR-3.
Dodatkowo, promotor lub podmiot wspomagający będą musieli składać na formularzu MDR-4 kwartalną informację o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego. Wskażą w niej dane identyfikujące korzystającego, czyli podatnika.
Ministerstwo Finansów opublikowało już na swojej stronie internetowej struktury logiczne tych formularzy.
Zakończyły się też konsultacje dotyczące obowiązku raportowania o schematach podatkowych. Na podstawie zgłoszonych problemów Ministerstwo Finansów ma wydać urzędowe objaśnienia podatkowe.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o schemacie podatkowym – w konsultacjach