Jeśli pracownik pojedzie służbowym autem do sklepu lub odwiezie dziecko do przedszkola i wykorzysta w ten sposób firmowe paliwo, to pracodawca musi to zaewidencjonować w kasie fiskalnej – orzekł sąd. Ministerstwo Finansów uważa co innego.
Na pytanie DGP resort odpowiedział, że w takiej sytuacji firma nie ma obowiązku ewidencjonowania paliwa w kasie rejestrującej.
Co innego wynika z niedawnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.