Na udokumentowanie przedmiotowej usługi spółka X wystawiła fakturę 3 grudnia 2018 r. na kwotę 10 000 euro. Do dziś spółka X nie otrzymała zapłaty. Do usługi spółka X zastosowała stawkę VAT 0 proc. właściwą dla usług transportu międzynarodowego. Na potwierdzenie wykonania tej usługi spółka X (przewoźnik) posiada listy przewozowe CMR (posiadające uwidocznione podpisy i pieczęcie) potwierdzające wywóz przewożonych towarów poza terytorium UE (do Rosji). Jak spółka X powinna rozliczyć wynagrodzenie z tytułu tej usługi na gruncie VAT i CIT?

vat