Jeśli przedmiotem darowizny jest udział w nieruchomości, na której ustanowiona jest hipoteka, to ciężarem podatkowym może być odpowiednia część tego obciążenia – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wątpliwości miała podatniczka, której teściowa chce podarować połowę domu jednorodzinnego wraz z połową działki, na której on stoi. Nieruchomość jest obciążona hipoteką.
Podatniczka twierdziła, że ustalając czystą wartość nieruchomości do opodatkowania, może jako ciężar uwzględnić całą wartość hipoteki wpisaną do księgi wieczystej.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Skoro darowizna dotyczy jednej drugiej działu w nieruchomości, to od jego wartości można odjąć tylko połowę kwoty hipoteki wpisanej do księgi wieczystej – wyjaśnił dyrektor KIS.
Reklama
Podkreślił przy tym, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania nie ma znaczenia kwota kredytu pozostałego do spłaty na dzień otrzymania darowizny. Istotna jest tylko kwota hipoteki, którą została obciążona nieruchomość (kwota wpisana do księgi wieczystej).
Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 listopada 2018 r., nr 0111-KDIB4.4015.117.2018.2.BB