Obecnie na różnym etapie procedowania jest aż pięć projektów nowelizacji VAT. Już od 1 stycznia 2019 r. podatników czekają pierwsze zmiany. A w trakcie roku będzie ich jeszcze więcej i będą miały dużo większe znaczenie. Kluczowe będą te dotyczące kas online oraz duży pakiet uszczelniający i porządkujący VAT. Projekty te początkowo też miały zacząć obowiązywać od przyszłego roku, jednak prace nad nimi się opóźniają.

STAWKI 8 I 23 PROC. NA STAŁE

Obecne przepisy (wprowadzone w 2011 r.) przewidują, że stawki 8 proc. i 23 proc. VAT będą stosowane do końca 2018 r. Od 2019 r. powinny więc spaść do poziomu 7 i 22 proc. Rząd przygotował jednak nowelizację ustawy o VAT, która przewiduje wprowadzenie na stałe stawek na poziomie 8 i 23 proc. w przyszłym roku i kolejnych latach. W przepisach nie będzie więc końcowej daty stosowania podwyższonych stawek.
Projekt zakłada jednocześnie, że obniżka o 1 pkt proc. będzie możliwa, pod warunkiem że pozwoli na to stan finansów publicznych. Decydujące tu będą dwa wskaźniki:
 • spadek długu publicznego (pomniejszonego o gotówkę, którą Ministerstwo Finansów gromadzi na swoich kontach) poniżej 43 proc. PKB, oraz
 • spadek poziomu sumy kontrolnej (różnica między deficytem całego sektora publicznego i 1 proc. PKB) poniżej 6 pkt proc.
Według prognoz oba wskaźniki łącznie mogą zostać spełnione nie wcześniej niż za trzy lata. Oznacza to, że do tego czasu będziemy stosować stawki podwyższone. Dotyczy to również stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych i ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych.
Planowane wejście w życie:
1 stycznia 2019 r.
Etap legislacyjny:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk sejmowy nr 2995) wpłynął do Sejmu.

OPODATKOWANIE BONÓW

Projekt dotyczy m.in. zmian w opodatkowaniu bonów podatkiem od towarów i usług. Jest to związane z koniecznością implementacji do 31 grudnia 2018 r. dwóch dyrektyw unijnych:
 • dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z 27 czerwca 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 177, s. 9; dalej: dyrektywa 2016/1065),
 • dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz.Urz. UE z 2017 r. L 348, s. 7 ze zm.; dalej: dyrektywa 2017/2455).
Celem dyrektywy 2016/1065 jest uproszczenie, modernizacja i ujednolicenie przepisów dotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi. Wprowadza ona definicję bonów na towary lub usługi i rozróżnia ich rodzaje oraz reguluje zasady opodatkowania transakcji z użyciem bonów, jak również określa podstawę opodatkowania dla bonów różnego przeznaczenia.
Z kolei celem dyrektywy 2017/2455 jest zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, świadczonych na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich niż usługodawca.
Projekt nowelizacji ustawy o VAT zakłada więc wprowadzenie definicji: bonu, bonu jednego przeznaczenia (SPV) i bonu różnego przeznaczenia (MPV) oraz regulacji w zakresie opodatkowania bonów (w szczególności w łańcuchu dystrybucji) oraz w zakresie podstawy opodatkowania w przypadku bonów różnego przeznaczenia.
Projekt zakłada też zmiany, które mają zmniejszyć koszty i uciążliwości związane z rozliczaniem VAT od usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych niż Polska państw członkowskich UE. Chodzi o:
 • wprowadzenie progu 10 tys. euro (42 tys. zł), odnoszącego się do rocznej wartości netto usług elektronicznych świadczonych unijnym konsumentom spoza Polski, do wysokości którego podatnicy będą mogli rozliczać VAT z tytułu takich usług według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych. Podatnicy będą jednak mogli rozliczać VAT w państwach członkowskich odbiorców ich usług;
 • dopuszczenie podatników nieposiadających siedziby na terytorium UE, ale zarejestrowanych dla celów VAT w jednym lub więcej państw członkowskich do rozliczania usług elektronicznych w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS).
Planowane wejście w życie:
1 stycznia 2019 r.
Etap legislacyjny:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług po I czytaniu w Sejmie (druk nr 2904).

NOWA MATRYCA STAWEK VAT

Projekt nowelizacji m.in. ustawy o VAT zakłada zastąpienie obecnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008):
 • unijną nomenklaturą scaloną (CN) w zakresie towarów, oraz
 • aktualną Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług.
W efekcie powstanie nowa matryca, która uprości system stawek VAT.

Produkty podobne objęte jedną stawką

Projekt zakłada, że towary zaliczane do tego samego działu CN będą opodatkowane tak samo. Stawką 5 proc. przewidzianą dla produktów żywnościowych będą np. objęte wszystkie towary sklasyfikowane w dziale 02 – mięso i podroby jadalne.
Zmiany mają być neutralne dla budżetu państwa, ale nie zawsze jest to możliwe, bo działy CN nie pokrywają się z klasyfikacją PKWiU. Dlatego w niektórych przypadkach stawki się zmienią. Generalnie MF przyjęło zasadę równania ich w dół. W nielicznych przypadkach resort zdecydował się na podwyżkę stawek.

Na co niższe stawki

Równanie w dół, a więc obniżenie stawek, będzie dotyczyło m.in. takich towarów jak:
‒ owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy (pistacjowe, migdały, kokosowe) – stawka 5 proc. (dziś 8 proc.),
‒ pieczywo każdego rodzaju, włącznie z ciastkami – stawka 5 proc. (dziś są trzy stawki: 5 proc., 8 proc. i 23 proc.),
‒ zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna – w tym również dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego – stawka 5 proc. (dziś 8 proc.),
‒ musztarda, przyprawa słodka papryka, niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz, gałka muszkatołowa, tymianek) – stawka 8 proc. (dziś 23 proc.),
‒ wszystkie książki – drukowane, na dyskach, taśmach i innych nośnikach oraz w formie elektronicznej (e-booki) – stawka 5 proc., e-booki będą objęte niższą stawką od 1 kwietnia 2019 r. lub 23 proc. (dziś 5 lub 23 proc.),
‒ produkty dla niemowląt i dzieci, czyli żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci, smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe – stawka 5 proc. (dziś 8 proc.),
‒ artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy) – stawka 5 proc. (dziś 8 proc.),
‒ wszystkie gazety, dzienniki i czasopisma, czyli drukowane, na dyskach, taśmach i innych nośnikach oraz w formie elektronicznej (e-prasa) – stawka 8 proc., zmiana wejdzie w życie 1 kwietnia 2019 r. (dziś 23 proc.).

Na jakie towary wyższe stawki

Projekt przewiduje też wzrost stawek na:
– niektóre przyprawy (m.in. gałka muszkatołowa, kmin, szafran, kurkuma) – stawka 8 proc. (dziś 5 proc.),
– soki inne niż 100-proc. – stawka 23 proc. (dziś 5 proc.),
– owoce morza (np. homary, ośmiornice, krewetki, przetwory z nich, kawior) – stawka 23 proc. (dziś 5 proc.),
– lód używany do celów spożywczych i chłodniczych – 23 proc. (dziś 8 proc.),
– czasopisma specjalistyczne – 8 proc. (dziś 5 proc.).

Zmiana w usługach

Klasyfikacji CN nie można stosować do usług. W tym zakresie nastąpi zastąpienie obecnej klasyfikacji PKWiU 2008 nowszą – PKWiU 2015 r. Zmienią się więc poszczególne pozycje w załącznikach nr 3 i 14 do ustawy o VAT. MF zakłada, że nie spowoduje to zmian w stawkach za usługi. Przykładowo obniżoną 8-proc. stawką będą nadal objęte np.:
‒ usługi związane z kulturą, sportem, rekreacją,
‒ transport osobowy,
‒ roboty konserwacyjne w obiektach zaliczanych m.in. do budownictwa społecznego i mieszkaniowego,
‒ usługi gastronomii (stawką 23 proc. będzie objęta jednak sprzedaż przez placówki gastronomiczne: kawy, herbaty, batonów czekoladowych, dań z owocami morza).

Będzie można zapytać o stawkę

Projekt zakłada wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej. Będzie to rozwiązanie podobne do dzisiejszych interpretacji indywidualnych. Chodzi o to, aby podatnicy mogli zapytać fiskusa, jaką stawkę powinni zastosować. Za wiążącą informację stawkową trzeba będzie zapłacić 40 zł. WIS będzie wiążąca dla organów podatkowych, a więc będzie dawała ochronę podatnikom. Na jej wydanie wyznaczony do tego dyrektor izby administracji skarbowej będzie miał trzy miesiące.
Planowane wejście w życie:
1 kwietnia 2019 r. w zakresie WIS i e-booków
1 stycznia 2020 r. w zakresie nowej matrycy stawek
Etap legislacyjny:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa na etapie konsultacji społecznych.

KASY FISKALNE ONLINE

Projekt nowelizacji ustawy o VAT przewidujący wprowadzenie kas online jest opóźniony w stosunku do założeń MF. Przewiduje on wprowadzenie nowego rodzaju kas fiskalnych – kas online. Mają one pozwalać na przesyłanie danych o transakcjach do Centralnego Repozytorium, które będzie prowadził szef Krajowej Administracji Skarbowej.
Techniczne przepisy pozwalające na produkcję takich urządzeń już obowiązują. Konieczne są jednak zmiany w ustawie o VAT zobowiązujące do stosowania ich przez podatników.
Projekt zakłada stopniową wymianę obecnych kas – z elektronicznym zapisem kopii lub rolką papierową – na urządzenia działające online.
Na pierwszy ogień mają iść stacje benzynowe, mechanicy samochodowi oraz wulkanizatorzy. Projekt zakłada, że mają być oni objęci nowym obowiązkiem już od 1 stycznia 2019 r. Wiadomo jednak, że termin ten się przesunie. Pół roku więcej (zgodnie z projektem od 1 lipca 2019 r.) na wymianę kas będą miały stacjonarne placówki gastronomiczne (także sezonowe), jeżeli świadczą usługi związane z wyżywieniem, a także hotele i inne placówki oferujące usługi krótkotrwałego zakwaterowania.
Od początku 2020 r. kasy online powinni zainstalować zobowiązani do tego prawnicy, lekarze, stomatolodzy, kosmetyczki, kosmetolożki, fryzjerzy, właściciele obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, np. siłowni, oraz firmy budowlane.
Resort finansów chce również, aby stare kasy były stopniowo wycofywane z rynku (gdy się zużyją). Zgodnie z projektem od 2019 r. ze sprzedaży mają być wycofywane kasy z rolką papierową, a kasy z elektronicznym zapisem – od 2023 r. Docelowo wszyscy mają stosować nowe urządzenia działające online.
Przedsiębiorcom, którzy będą musieli wymienić kasy, przysługuje ulga na zakup tych urządzeń. Wyniesie ona do 1 tys. zł.
Planowane wejście w życie:
Projekt miał wejść w życie 1 października 2018 r. Nie ma na razie wyznaczonej nowej daty.
Etap legislacyjny:
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk sejmowy nr 2503) po I czytaniu w Sejmie.

DUŻA NOWELIZACJA – PIERWSZE ZASIEDLENIE I KOLEJNE USZCZELNIENIE VAT

Duża nowelizacja – pierwsze zasiedlenie i kolejne uszczelnienie VAT
szego zasiedlenia i bezpodstawnego wzbogacenia projekt przewiduje również całą listę rozwiązań uszczelniających VAT.

Pierwsze zasiedlenie

Projekt dostosowuje polskie przepisy do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection, dotyczącego pierwszego zasiedlenia. Modyfikuje więc przesłanki stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części. Likwiduje warunek, że ich zasiedlenie musi nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (wykorzystywanie na własne potrzeby wybudowanego przez podatnika budynku nie było uznawane za zasiedlenie).

Bezpodstawne wzbogacenie

Projekt reguluje również zasady dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia. Początkowo zmiany takie wprowadzał zarówno w ustawie o VAT, jak i ordynacji podatkowej. Chodzi o to, aby przedsiębiorcy nie mogli starać się o zwrot nadpłaty w VAT, jeżeli ciężar tego podatku przerzucili na konsumentów i nie mogą im już tego zrekompensować. Po konsultacjach zmiany w zakresie bezpodstawnego wzbogacenia zostaną wprowadzone wyłącznie w ordynacji podatkowej. Zakładają one, że w przypadku bezpodstawnego wzbogacenia organ będzie mógł odmówić zwrotu nadpłaty podatku, jeżeli nieuzasadnione wzbogacenie w okresie rozliczeniowym przekroczy 100 tys. zł, a w przypadku podatków, które nie są rozliczane okresowo, jeżeli nieuzasadnione wzbogacenie z tytułu czynności przekroczy 100 tys. zł.

Zwolnienie podmiotowe

Część podatników nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT (ze względu na wielkość sprzedaży, która wynosi 200 tys. zł). Podatnicy ci będą więc musieli rozliczać VAT niezależnie od wielkości sprzedaży.
Chodzi o podatników handlujących niektórymi towarami wrażliwymi na oszustwa. Ze zwolnienia nie będą mogli więc skorzystać:
 • sprzedający w internecie (dostawa na odległość) preparaty kosmetyczne i toaletowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny, rtv i agd (sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniach PKWiU 20.42.1, 26–28),
 • handlujący częściami do pojazdów samochodowych i motocykli (chodzi zarówno o sprzedaż hurtową, jak i detaliczną),
 • podmioty świadczące usługi ściągania długów.

Wykreślenia z rejestru VAT

Doprecyzowane mają zostać przesłanki wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz podatników VAT UE. Projekt przewiduje, że naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł wykreślić z rejestru VAT podatnika, który:
‒ ma obowiązek składania deklaracji, ale nie złożył ich za trzy kolejne miesiące lub kwartał,
‒ składał, co prawda, przez sześć kolejnych miesięcy lub dwa kolejne kwartały deklaracje, ale nie wykazał w nich sprzedaży ani nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia.
Naczelnik urzędu skarbowego będzie jednak mógł przywrócić do rejestru podatnika, który nie złożył deklaracji przez trzy miesiące lub kwartał, pod warunkiem że złoży on wniosek do naczelnika w terminie dwóch miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT oraz złoży wszystkie brakujące deklaracje, które były podstawą do wykreślenia z rejestru.
Zgodnie z projektem podatnicy będą mogli również złożyć wyjaśnienia, z których będzie wynikało, że nie składali deklaracji przez trzy miesiące lub nie wykazywali sprzedaży ani nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, bo taka jest specyfika prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
Podobnie naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł wykreślić z rejestru podatnika VAT UE, który mimo obowiązku składania deklaracji nie złożył ich za trzy kolejne miesiące lub kwartał. W tym przypadku naczelnik będzie musiał o tym powiadomić podatnika.

Kaucja gwarancyjna

Projekt przewiduje zmianę dotyczącą podatników, którzy chcieliby zostać wpisani na listę podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną. Chodzi o podatników dokonujących obrotu paliwami. W przepisach pojawi się dodatkowy warunek, zgodnie z którym podmiot będzie musiał przez co najmniej 12 miesięcy działać jako podatnik VAT czynny przed wpisaniem go do wykazu. Resort finansów wyjaśnia, że ograniczy to nadużywanie przez podmioty nowe (wśród których występuje największe ryzyko nieprawidłowości w VAT) instytucji kaucji gwarancyjnej, której celem jest uwiarygodnienie prowadzonej sprzedaży towarów.

Wymiana paragonów na faktury

Ważną zmianą jest modyfikacja zasad wymiany paragonów fiskalnych na faktury. Podatnicy, którzy będą chcieli dokonać takiej wymiany, będą musieli mieć na paragonach numer NIP. Chodzi o NIP kupującego, czyli przedsiębiorcy. Ma to być warunek późniejszej wymiany paragonu na fakturę dającą prawo do odliczenia VAT.
Projekt przewiduje również sankcje za nieprzestrzeganie tej zasady, ale będą one niższe, niż pierwotnie zakładało MF. Początkowo sankcja miała wynieść 100 proc. podatku dla obu stron transakcji. W obecnej wersji projektu sankcję ma płacić jedynie sprzedawca, który wystawi fakturę do paragonu bez numeru NIP.
Projektowane zmiany mają ukrócić obecny proceder wymiany paragonów na faktury, głównie na stacjach benzynowych.

Pakiet paliwowy

Projekt doprecyzowuje też zakres obowiązku rozliczania VAT w obrocie produktami ropopochodnymi, które mogą być wykorzystywane zarówno do napędu pojazdów, jak i stanowić surowiec do produkcji innych wyrobów (np. olej napędowy zużywany do produkcji olejów smarowych). Wprowadza do ustawy o VAT katalog wyrobów, co do których podatnik ma obowiązek bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego obliczyć i wpłacić kwoty podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego. Ma to wyeliminować wątpliwości dotyczące zakresu stosowania obowiązku rozliczania VAT w obrocie takimi produktami.

Zwroty nadwyżki

Projekt doprecyzowuje też zasady dokonywania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym – 25-dniowym – terminie w zakresie dokumentowania zapłaty należności za nabyte towary lub usługi. Wprowadza też regulacje wskazujące, stosownie do sposobu doręczenia postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu, chwilę, z którą następuje przedłużenie terminu na dokonanie zwrotu podatku VAT.
Chodzi o zmiany w art. 87 ustawy o VAT. Nie zmieni się zasada wynikająca z tego przepisu. Jeżeli więc zasadność wnioskowanego przez podatnika zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć przewidziane w ustawie o VAT terminy zwrotu (60 dni, 25 dni, 180 dni) do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego.
Jak wskazuje MF, celem tej regulacji jest umożliwienie naczelnikowi urzędu skarbowego rzetelnej i realnej weryfikacji rozliczenia podatnika i oceny zasadności wnioskowanej kwoty zwrotu. Możliwość przedłużenia zwrotu różnicy podatku do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika umożliwia tym samym efektywną kontrolę przed działaniami nieuczciwych podatników.
MF zwraca jednak uwagę na wyrok siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 255/17). Sąd orzekł, że „termin do zwrotu różnicy podatku został przedłużony, jeżeli przed jego upływem podatnikowi doręczono postanowienie naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu zwrotu różnicy podatku do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających”.
MF przyznaje, że dostosowanie procedur postępowania przez organy podatkowe do wykładni NSA może skutkować znacznym ograniczeniem skuteczności weryfikacji zasadności zwrotu (nawet przy najwyższym stopniu sprawności obiegu dokumentów w urzędzie skarbowym oraz efektywnych działaniach pracowników organu). Co więcej, MF zaznacza, że jeżeli zasadność zwrotu wymagałaby dodatkowego zweryfikowania (co wymaga dokonania właściwych ustaleń w tym zakresie), to doręczenie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu przed upływem terminu wnioskowanego zwrotu, w szczególności w odniesieniu do zwrotów w terminie 25 dni, może okazać się nierealne. W związku z tym resort w projekcie proponuje zmianę, zgodnie z którą, jeżeli zasadność zwrotu w terminie 60 dni, 25 dni lub 180 dni wymagałaby dodatkowego zweryfikowania, przedłużenie terminu następuje z dniem doręczenia postanowienia o przedłużeniu terminu, a jeżeli postanowienie to jest doręczane za pośrednictwem poczty – z dniem nadania postanowienia w placówce pocztowej. Natomiast w przypadku doręczania postanowienia o przedłużeniu terminu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przedłużenie terminu będzie następować z dniem przesłania zawiadomienia, o którym mowa w art. 152a par. 1 ordynacji podatkowej, na adres elektroniczny adresata.
Projekt (w art. 87 ust. 6 pkt 3 ustawy o VAT) doprecyzowuje też jeden z warunków uzyskania zwrotu różnicy podatku w terminie przyśpieszonym 25 dni. Zmiana polega na wskazaniu, że podatnik, aby uzyskać zwrot w terminie 25-dniowym, musi złożyć w urzędzie skarbowym, w odniesieniu do faktur ujętych w deklaracji podatkowej, potwierdzenie zapłaty wynikających z tych faktur należności w całości za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w SKOK, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu indentyfikacyjnym. Potwierdzenie zapłaty tych należności podatnik musi złożyć nie później niż w dniu złożenia deklaracji.

Pozostałe zmiany

Projekt zakłada też zmiany w VAT, które są podyktowane innymi względami niż uszczelnienie systemu.
 • Przewiduje wyłączenie z opodatkowania VAT importu towarów w przypadku zawarcia między Polską a państwem trzecim umów dotyczących budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg, jeżeli w odniesieniu do tej umowy wydana została stosowna decyzja derogacyjna.
 • Obniża wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15 proc. w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej.
 • Wyznacza naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika jako właściwego do przedkładania określonych w art. 33a ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT dokumentów, tj. zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód bud żetu państwa, a także potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. Dla podatników, którzy nie posiadają siedziby na obszarze Polski, właściwym organem będzie naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.
 • Dostosowuje zwolnienie od podatku dla gier hazardowych do nowych przepisów ustawy o grach hazardowych.
 • Dostosowuje niektóre przepisy do wprowadzanego od 1 stycznia 2018 r. obowiązku składania deklaracji podatkowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i braku możliwości składania tą drogą wraz z deklaracją innych dokumentów.
 • Umożliwia podatnikom obliczenie i wykazanie kwoty VAT z tytułu importu towarów w dokumencie rozliczenia zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446, w przypadkach określonych w art. 324 i art. 325 rozporządzenia 2015/2447, oraz zniesienie obowiązku zawiadamiania organów o zamiarze lub rezygnacji z rozliczania VAT bezpośrednio w deklaracji podatkowej.
 • Wprowadza zmiany w opodatkowaniu VAT rolników ryczałtowych.
 • Wprowadza ułatwienia dla komorników oraz organów egzekucyjnych w wywiązywaniu się przez nich z obowiązków płatnika podatku od towarów i usług w szczególności w sytuacjach, gdy kontakt z podatnikiem dłużnikiem jest utrudniony.
 • Modyfikuje system korekt w przypadku, gdy podatnicy VAT czynni podejmą decyzję o ponownym skorzystaniu ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 albo art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
Planowane wejście w życie:
1 stycznia 2019 r. (najprawdopodobniej jednak projekt wejdzie w życie w późniejszym terminie).
Etap legislacyjny:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw jest po konsultacjach społecznych, przed przyjęciem przez rząd (numer z wykazu prac Rady Ministrów – UA 37).