Danina solidarnościowa nie będzie działała na zasadzie podwójnego opodatkowania przychodów – zapewnia resort finansów. Podstawę obliczenia podatku stanowić będzie nadwyżka ponad 1 mln złotych dochodu.

Rozliczenie PIT za 2019 rok dla najlepiej zarabiających może stać się bardziej problematyczne niż dotychczas. Konieczność odprowadzenia tzw. daniny solidarnościowej stała się już faktem. Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza podatek na rzecz niepełnosprawnych.

„Ustawa tworzy Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. Fundusz będzie finansował nowe zadania oraz nowe formy wsparcia osób niepełnosprawnych, określane w programach odpowiednio Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Dysponentem Funduszu będzie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego" – czytamy w komunikacie.

Część dochodów najbogatszych podatników utworzy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Ten zasilany będzie z dwóch źródeł: 0,15 proc. to składki na Fundusz Pracy i 4 procentowy podatek od najbogatszych. Chodzi o osoby, których roczny dochód przekroczy 1 mln zł. Ich miesięczny dochód przekroczy zatem 86 tys. złotych. Po raz pierwszy obciążenie daniną solidarnościową zostanie dokonane w 2020 roku –w rozliczeniu PIT za 2019 rok.

Czy tzw. danina solidarnościowa będzie działała na zasadzie podwójnego opodatkowania przychodów?

Takie pytanie zadał poseł Krzysztof Sitarski w interpelacji do Ministerstwa Finansów. Resort w odpowiedzi na pismo zapewnia, że danina solidarnościowa nie będzie naliczana „od kwoty netto po opodatkowaniu podatkiem dochodowym”. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowić będzie nadwyżka ponad kwotę 1.000.000 zł sumy dochodów – podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub 19 proc. stawką – pomniejszonych o możliwe do odliczenia od tych dochodów składki na ubezpieczenia społeczne.

„Przy ustalaniu kwoty daniny solidarnościowej uwzględniane będą dochody (przychód minus koszty uzyskania przychodu minus wspomnianego pomniejszenia) podlegające wykazaniu w rocznym obliczeniu podatku PIT- 40A (o ile podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym) oraz w zeznaniach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-CFC, dla których termin złożenia upływa w okresie od 1 maja roku poprzedzającego rok kalendarzowy do 30 kwietnia roku kalendarzowego” – przypomina resort finansów.

Podstawa prawna: Odpowiedź wiceministra Tomasza Robaczyńskiego na interpelację nr 2672 w sprawie źródeł finansowania tzw. daniny solidarnościowej, czyli Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.