Dzisiaj osoba np. z porażeniem czterokończynowym, będąca tzw. pacjentem chronicznym, ma prawo do świadczeń fizjoterapii domowej, do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie mogła korzystać z dowolnej liczby dni terapii w każdym gabinecie realizującym ten zakres świadczeń
Ustawa (Dz.U. 2018, poz. 932) mówi o zniesieniu limitów finansowania świadczeń rehabilitacyjnych, co oznacza w praktyce, że podmiot realizujący świadczenia na rzecz tej wskazanej grupy pacjentów otrzymuje za nie dodatkową gratyfikację poza środkami, które ma w umowie z NFZ. Na tej podstawie pacjent posiadający wskazane orzeczenie ma prawo m.in. do korzystania ze świadczeń poza kolejnością i realizowanych w trybie ambulatoryjnym, bez skierowania. Dla przykładu: do poradni rehabilitacyjnej (lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej), do gabinetu fizjoterapii (fizjoterapii ambulatoryjnej) dziś pacjent przyjmowany jest na podstawie skierowania. Po zmianach nie będzie go potrzebował i będzie przyjmowany poza kolejnością.
Również samo rozpoczęcie terapii nie będzie wymagać takiego dokumentu. Na przykład na cykl 10 dni zabiegowych (określony w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, t.j. Dz.U. 2018 poz. 465) pacjent musiał mieć skierowanie; po wejściu ustawy nie będzie ono potrzebne, wystarczy orzeczenie o niepełnosprawności, a chory będzie przyjęty poza kolejnością.
Jeśli chodzi o cykle terapeutyczne – są one różne w zależności od zakresu świadczenia i tak np.:
• w fizjoterapii ambulatoryjnej do 10 dni zabiegowych;
• w fizjoterapii domowej do 80 dni zabiegowych;
• w rehabilitacji ogólnoustrojowej w oddziale dziennym od 15 do 30 dni zabiegowych.
Po wejściu w życie ustawy nadal będą one obowiązywać. Ale po danym cyklu terapeutycznym, którego długość została określona, pacjent będzie mógł wystąpić bez skierowania i bez konieczności odbycia ponownej wizyty u lekarza o dalsze usprawnianie na podstawie orzeczenia. Oznacza to możliwość zachowania ciągłości prowadzonej terapii, co jest bardzo istotnym elementem.
Inaczej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o świadczenia rehabilitacyjne tzw. stacjonarne, do których nie zostały zniesione skierowania. Zapisy ustawy dały jednak uprawnienie do realizacji tych świadczeń poza kolejnością. Warto podkreślić, że to ważne uprawnienie, gdyż obecnie, jeśli nie miał miejsca żaden ostry incydent (uraz, zabieg), to chory kwalifikowany był do grupy pacjentów przewlekłych, dla której czas oczekiwania był bardzo długi. Po zmianie osoba z orzeczeniem i skierowaniem ma prawo skorzystać ze świadczenia poza kolejnością.
Warto podkreślić, że schorzenia przewlekłe wymagają rozpisania planu leczenia, ale niekoniecznie codziennej rehabilitacji. Np. u osób ze stwardnieniem rozsianym (SM) wystarczy sesja raz w tygodniu plus monitorowanie postępów, ćwiczeń i rehabilitacji domowej, które są wykonywane samodzielnie.
Przykłady
Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
Obecnie: Pacjent potrzebuje skierowania
Po wejściu w życie ustawy: Pacjent nie będzie potrzebował ustawy, będzie miał prawo do świadczenia poza kolejnością
Fizjoterapia ambulatoryjna
Obecnie: Pacjent potrzebuje skierowania, ma prawo do cyklu 10 dni zabiegowych
Po wejściu w życie ustawy: Pacjent nie będzie potrzebował skierowania, będzie miał prawo do świadczenia poza kolejnością. Po zakończeniu 10-dniowego cyklu będzie mógł rozpocząć kolejny
Fizjoterapia domowa
Obecnie: Pacjent potrzebuje skierowania, ma prawo do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym
Po wejściu w życie ustawy: Pacjent nie będzie potrzebował skierowania, będzie miał prawo do świadczenia poza kolejnością. Po zakończeniu 80-dniowego cyklu będzie mógł rozpocząć kolejny
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym
Obecnie: Pacjent potrzebuje skierowania, ma prawo do 15–30 dni
Po wejściu w życie ustawy: Pacjent nie będzie potrzebował skierowania, będzie miał prawo do świadczenia poza kolejnością. Po zakończeniu jednego cyklu będzie mógł rozpocząć kolejny
Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy, rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku
Obecnie: Pacjent potrzebuje skierowania, ma prawo do 120 dni
Po wejściu w życie ustawy: Pacjent nie będzie potrzebował skierowania, będzie miał prawo do świadczenia poza kolejnością. Po zakończeniu jednego cyklu będzie mógł rozpocząć kolejny
Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterenoterapii
Obecnie: Pacjent potrzebuje skierowania, ma prawo do 14 do 24 dni zabiegowych.
Po wejściu w życie ustawy: Pacjent nie będzie potrzebował skierowania, będzie miał prawo do świadczenia poza kolejnością. Po zakończeniu jednego cyklu będzie mógł rozpocząć kolejny.
Nadal pacjent będzie potrzebował skierowania do:
• rehabilitacji neurologicznej
• rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych
• rehabilitacji pulmonologicznej
• rehabilitacji kardiologicznej lub kardiologicznej telerehabilitacjnej hybrydowej.
Będzie jednak miał prawo do tych świadczeń poza kolejnością.
Bez skierowania – na jakich zasadach
Jeśli nie pacjent nie musi czekać w kolejce i nie potrzebuje skierowania, oznacza to, że może po zakończeniu jednego cyklu, następnego dnia rozpocząć kolejny cykl rehabilitacji, co praktycznie oznacza ciągły tryb terapii.
Liczbę zabiegów określa rozporządzenie ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 465).