Możliwość prowadzenia mediacji i zawierania umów z fiskusem sprawdzi się w sporach o szacowanie podstawy opodatkowania i ulgi w spłacie zobowiązań – przewidują eksperci
Chodzi o niewładcze metody załatwiania sporów, a więc takie, w których podatnik negocjuje z organem, jak rozwiązać problem. Projekt nowej ordynacji przewiduje dwa rozwiązania: mediację i umowy podatkowe.
– Mogą one odegrać ważną rolę, o ile oczywiście wystarczy stronom odwagi do ich stosowania – uważa Michał Goj, doradca podatkowy i partner w EY.