Nowe zasady rozliczenia samochodów, podatek od niezrealizowanych zysków (exit tax) , obowiązek raportowania schematów podatkowych oraz obniżona 9-proc. stawka CIT – to tylko niektóre zmiany przyjęte przez Sejm w tym tygodniu
Teraz obiema nowelizacjami zajmie się Senat. Mają one obowiązywać od 2019 r.
W trakcie prac wiceminister finansów Filip Świtała poinformował, że w sprawie zmiany podstawy opodatkowania, trybu płacenia daniny oraz stawek podatku zostaną wydane interpretacje ogólne.

150 tys. zł dla aut

Pierwsza nowelizacja wprowadzi zmiany w rozliczeniu samochodów osobowych.
Zakłada ona podwyższenie – z 20 tys. euro (czyli ok. 86 tys. zł) do 150 tys. zł – limitu odpisów amortyzacyjnych i wydatków na ubezpieczenie aut osobowych, które przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych.
Taki sam limit 150 tys. zł ma dotyczyć opłat z tytułu umów leasingu, najmu, dzierżawy (zawartych po 31 grudnia 2018 r.). Dziś raty leasingowe można zaliczać do podatkowych kosztów bez ograniczeń.
Ograniczenie 150 tys. zł ma dotyczyć wszelkich wydatków związanych z zakupem (nie chodzi o użytkowanie) samochodu osobowego. Przy jego sprzedaży przedsiębiorcy nie będą więc mogli odliczyć więcej niż ten limit. Kosztem przy zbyciu będzie więc różnica między limitem 150 tys. zł a wartością dokonanych już przez sprzedającego odpisów amortyzacyjnych. Pisaliśmy o tym w artykule „Przedsiębiorcy stracą na sprzedaży niezamortyzowanego samochodu” (DGP nr 200/2018). Zmiana ta ma dotyczyć tylko aut, które zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych po 31 grudnia 2018 r.
Limit 150 tys. zł amortyzacji nie będzie dotyczyć firm leasingowych, typu rent a car i innych podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie leasingu, wynajmu etc. samochodów osobowych. Sejm postanowił, że organiczenie to nie będzie też dotyczyć sprzedaży aut przez te firmy.

Koszty eksploatacji

Nowelizacja wprowadza też limit dla wydatków eksploatacyjnych, jeśli auto będzie używane dla celów mieszanych (tj. służbowych i prywatnych). W takiej sytuacji do kosztów podatkowych będzie można zaliczać 75 proc. tych nakładów.
Jeżeli jednak auto nie zostanie wprowadzone do firmowej ewidencji środków trwałych, to przedsiębiorca odliczy tylko 20 proc. wydatków związanych z używaniem samochodu. Zlikwidowana zostanie natomiast kilometrówka (czyli limit kosztów ustalany na podstawie ewidencji przejechanych kilometrów i urzędowej stawki za kilometr przebiegu).

Niższy CIT

Nowelizacja obniża stawkę CIT z obecnych 15 proc. do 9 proc. dla małych podatników (u których przychody brutto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro) oraz rozpoczynających działalność. Nie będzie jej można stosować do rozliczania dochodów z zysków kapitałowych.
Jeżeli przychody podatnika przekroczą w trakcie roku 1,2 mln euro, to będzie on przechodził, już w trakcie roku, ze stawki 9 proc. na stawkę 19 proc.
Zostanie też wprowadzona możliwość posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji, ale pod ściśle określonymi w nowelizacji warunkami.

Exit tax

Druga ustawa (tzw. uszczelniająca) zakłada wprowadzenie od 2019 r. podatku od niezrealizowanych zysków (exit tax). Będą go płacić zarówno osoby prawne, jak i fizyczne, jeśli przeniosą swoje aktywa za granicę lub sami przeprowadzą się do innego kraju.
Osoby fizyczne będą objęte podatkiem od niezrealizowanych zysków, tylko jeżeli wartość przenoszonych aktywów przekroczy 4 mln zł.
Będzie można odzyskać exit tax, jeżeli podatnik w ciągu 5 lat przeniesie aktywa z powrotem do kraju.

Raportowanie schematów

Od przyszłego roku na doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów i innych tzw. promotorów będzie nałożony obowiązek informowania fiskusa o schematach optymalizacyjnych.
Będzie on dotyczył również:
  • transakcji transgranicznych, wdrażanych już teraz, tj. po 25 czerwca 2018 r. oraz
  • krajowych rozpoczętych po 1 listopada 2018 r.
O wszystkich nich trzeba będzie poinformować do końca czerwca 2019 r., chyba że podatnicy sami przekażą te informacje szefowi Krajowej Administracji Skarbowej – wówczas będą mieli czas do końca września 2019 r.

Klauzula generalna

Zmiany będą dotyczyć także klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Co więcej, będzie ona mogła być stosowana nie tylko względem podatników, ale też płatników. Pisaliśmy o tym w artykule „Klauzula obejmie też płatników” (DGP nr 207/2018).
Fiskus, oprócz pozbawienia podatnika korzyści podatkowej z transakcji, będzie mógł też nałożyć na niego dodatkową sankcję. Będzie ona wynosić 40 proc. korzyści podatkowej (w CIT – będzie to 10 proc.). W określonych przypadkach sankcje te będą mogły zostać nawet potrojone.

IP box

Wprowadzona zostanie nowa ulga Innovation Box (zwana też IP Box). Będzie polegać na 5-proc. stawce CIT dla dochodu z praw własności intelektualnej, które zostaną wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej w okresie obowiązywania ochrony prawnej.
Chodzi o prawa m.in. z patentów, praw ochronnych na wynalazek, na wzór użytkowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego, a nawet autorskie prawo do programu komputerowego.

Dla Kowalskiego

Podatnicy nie będą już tracić możliwości rozliczenia się ze współmałżonkiem lub jako samotnie wychowujący dzieci, nawet gdy nie złożą deklaracji w ustawowym terminie. Zmiana będzie miała zastosowanie już do rozliczeń za 2018 r.
Na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej będą 3 lata, czyli o rok więcej niż dziś.
Zyskają też spadkobiercy. Pięcioletni okres, po upływie którego wolno sprzedawać nieruchomość bez PIT, będzie liczony od daty jej nabycia lub wybudowania przez spadkodawcę. Dziś co do zasady termin ten liczy się od śmierci spadkodawcy.
Etap legislacyjny
Przyjęte przez Sejm nowelizacje przepisów:
– o PIT, CIT, ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2860),
– o PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2854).