Wypaleni zawodowo pracownicy, którym pracodawca sfinansuje pakiet świadczeń antystresowych, zapłacą daninę od wartości niektórych z nich.
Podatek należy się fiskusowi m.in., gdy będą mogli za darmo skorzystać z profilaktycznych badań zdrowotnych, grupowych ćwiczeń rehabilitacyjnych, a także gdy nieodpłatnie pójdą na basen, siłownię lub aerobik.
Nie trzeba natomiast rozliczać PIT od wartości opłaconego przez pracodawcę wsparcia coachów, psychologów bądź terapeutów.
Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadała firma, która przystąpiła do finansowanego z unijnych pieniędzy projektu mającego na celu walkę z wypaleniem zawodowym pracowników. Wsparcie dostało 85 ze 150 pracowników. Mogli m.in. liczyć na pomoc psychologów, coachów, terapeutów, uczestniczyć w warsztatach antystresowych.
Niezależnie od tego mieli skorzystać z badań profilaktycznych, a niektórzy (około 30 osób) bezpłatnie pójść na siłownię, aerobik lub basen.
Firma uważała, że dzięki temu poprawi się stan zdrowia pracowników, a to z kolei przełoży się na lepszą efektywność w pracy. Nawiązała do wyroku z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K7/13), w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nieodpłatne świadczenia mogą być przychodem pracownika tylko wtedy, gdy leżą w interesie zatrudnionego (a nie pracodawcy), korzyść z nich jest wymierna, a udział dobrowolny.
Firma wyciągnęła więc z tego wniosek, że powinna potrącić zaliczkę na PIT jedynie od wartości badań profilaktycznych, bo tylko one pozostają w interesie pracowników, a przychód z nich płynący jest wymierny. Pozostałe świadczenia są bądź to niewymierne, bądź leżą w jej interesie jako pracodawcy. Zależy jej bowiem na tym, aby pracownicy byli bardziej efektywni i zwalczyli wypalenie zawodowe – argumentowała.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Powołał się na wspomniany wyrok TK i na tej podstawie uznał, że w interesie pracodawcy będzie tylko wsparcie coacha, psychologa i terapeuty. Firma nie musi więc potrącać zaliczek na PIT od tych świadczeń.
Natomiast wartość pozostałych nieodpłatnych świadczeń będzie opodatkowana, bo pracownik skorzysta z nich w swoim własnym interesie, a nie interesie szefa – stwierdził dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 10 października 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.338.2018.1.RS