Polski exit tax nie pozwoli na łączenie dochodu z przeniesienia składnika majątku z wynikiem z działalności gospodarczej.
To oznacza, że firmowej straty nie będzie można kompensować dochodem na takim przeniesieniu.
Co więcej, nie będzie też możliwości rozliczenia straty z przeniesienia jednego składnika majątku z dochodem z przeniesienia innego składnika. Zgodnie z przepisami regulującymi exit tax taka strata w ogóle nie zostanie rozpoznana dla celów podatkowych.