Przychodu ze zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie można pomniejszyć o związane z nią długi. Ich wartość była już bowiem uwzględniona w cenie, którą zapłacił kupujący – orzekł WSA w Bydgoszczy.
Pytanie zadała spółka, która sprzedała zorganizowaną część swojego przedsiębiorstwa (ZCP). Kupujący przejął nie tylko składniki majątku, ale też m.in. zobowiązania. Zostały one uwzględnione w cenie transakcji, którą ustalono na poziomie rynkowym, po uprzedniej wycenie przeprowadzonej przez niezależny podmiot.
Spółka sądziła jednak, że od przychodu ze sprzedaży będzie mogła odliczyć zobowiązania ciążące na ZCP.
Reklama
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Podkreślił, że przejęte przez nabywcę długi miały bezpośredni wpływ na cenę rynkową transakcji. Innymi słowy, po ich uwzględnieniu kupujący zapłacił mniej, niż gdyby kupił niezadłużoną ZCP. Spółka nie może więc powtórnie pomniejszyć o długi swojego przychodu, którym zgodnie z art. 14 ustawy o CIT jest cena rynkowa sprzedaży – wyjaśnił dyrektor KIS.
Zgodził się z tym także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. Wyjaśnił, że nie może traktować opisanego scenariusza inaczej niż ten, w którym spółka najpierw sprzedałaby ZCP i wykazała przychód w pełnej wysokości, a następnie z otrzymanego wynagrodzenia sama spłaciłaby zobowiązania. W obu przypadkach powinny one pomniejszyć przychód tylko raz.
Wyrok jest nieprawomocny.
Wyrok WSA w Bydgoszczy z 11 września 2018 r., sygn. akt I SA/Bd 470/18.