Kto wprowadził środki trwałe do ewidencji do końca 2017 r., a teraz je ulepsza, będzie mógł już w tym roku zaliczyć do kosztów podatkowych od razu 10 tys. zł
Obecnie limit ten wynosi 3,5 tys. zł, co jest wynikiem przeoczenia w ubiegłorocznej nowelizacji. Teraz rząd chce je naprawić. Projekt, który to zakłada, jest właśnie w Sejmie (druk nr 2854).
Oprócz zmian w ustawach o PIT i CIT zawiera on poprawkę do nowelizacji z 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175). Ustawa ta podwyższyła wartość środków trwałych (i wartości niematerialnych i prawnych), którą można od razu zaliczyć do kosztów podatkowych. Słowem, przedsiębiorca nie będzie rozliczał wydatku w czasie (poprzez odpisy amortyzacyjne), tylko od razu odliczy je od przychodów.