Kto wprowadził środki trwałe do ewidencji do końca 2017 r., a teraz je ulepsza, będzie mógł już w tym roku zaliczyć do kosztów podatkowych od razu 10 tys. zł
Obecnie limit ten wynosi 3,5 tys. zł, co jest wynikiem przeoczenia w ubiegłorocznej nowelizacji. Teraz rząd chce je naprawić. Projekt, który to zakłada, jest właśnie w Sejmie (druk nr 2854).
Oprócz zmian w ustawach o PIT i CIT zawiera on poprawkę do nowelizacji z 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175). Ustawa ta podwyższyła wartość środków trwałych (i wartości niematerialnych i prawnych), którą można od razu zaliczyć do kosztów podatkowych. Słowem, przedsiębiorca nie będzie rozliczał wydatku w czasie (poprzez odpisy amortyzacyjne), tylko od razu odliczy je od przychodów.
Zmiana była ewidentnie korzystna, bo limit wzrósł z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł. Od razu jednak zastrzeżono (w art. 11 nowelizacji), że podwyżka ta „stosuje się do składników majątku przyjętych do używania po 31 grudnia 2017 r.”

Co z ulepszeniem?

Powstał więc problem, co z środkami trwałymi przyjętymi do używania przed 2018 r. Może się przecież zdarzyć, że przedsiębiorca kupił urządzenie w 2016 r., a w 2018 r. będzie je ulepszał. Poniesiony w tym celu wydatek – tak jak na zakup – może być odliczony od przychodu od razu bądź w czasie, czyli w postaci odpisów amortyzacyjnych. Wszystko zależy od jego wysokości.
Pytanie było więc, czy do tegorocznego ulepszenia stosuje się już nowy limit 10 tys. zł czy nadal stary 3,5 tys. zł.
Z ubiegłorocznej nowelizacji wynikało jednoznacznie, że obowiązuje wciąż stary limit.
Teraz rząd chce ten błąd naprawić. Z art. 11 ubiegłorocznej nowelizacji miałyby zostać wykreślone art. 22g ust. 17 ustawy o PIT i art. 16g ust. 13 ustawy o CIT. To by oznaczało, że zastrzeżenie „stosuje się do składników majątku przyjętych do używania po 31 grudnia 2017 r.” nie miałoby zastosowania do ulepszeń.

Od kiedy?

Nie rozwiązuje to jednak całego problemu. Pojawia się bowiem kolejny – tegoroczna nowelizacja wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2019 r. Z jej przepisów końcowych nie wynika, że w zakresie ulepszeń zadziała wstecz, czyli od 1 stycznia 2018 r.
Spytaliśmy o to resort finansów. MF odpowiedział: ulepszone środki trwałe będą objęte podwyższonym limitem 10 tys. zł już od 1 stycznia 2018 r.
Odpowiedź MF na pytanie DGP
Proponowana zmiana art. 11 ustawy z dnia 27 października 2017 r. (…), w kontekście ulepszenia środka trwałego przyjętego do używania przed 1 stycznia 2018 r., oznaczać będzie, iż takie środki trwałe objęte będą podwyższonym limitem 10 tys. zł już od 1 stycznia 2018 r.
Dotychczasowy przepis przejściowy prowadził do tego, że ulepszenie środka trwałego przyjętego do używania przed 1 stycznia 2018 r. było rozpatrywane według uprzednio obowiązującego, niższego limitu. Celem zmiany jest możliwość stosowania w takiej sytuacji korzystniejszego dla podatników, wyższego limitu (10 000 zł). Ujednolici to zasady podatkowego traktowania ulepszeń środków trwałych, niezależnie od daty przyjęcia ich do używania.