W Sejmie jest sześć projektów dotyczących zmian w tych samych podatkach – PIT i CIT. Wszystkie nowelizacje mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r., niektóre z propozycji się nakładają, a inne wykluczają
Oto inny przykład bałaganu: rząd zgłosił zmiany we wspólnym rozliczeniu małżonków. Obecny przepis (art. 6 ust. 10 ustawy PIT) wyklucza takie wspólne rozliczenie, gdy zeznanie zostanie złożone po 30 kwietnia.
W nowelizacji, którą Sejm już przyjął i która trafiła teraz do Senatu (druk sejmowy nr 2809), posłowie wprowadzili zmianę do tego przepisu.